Haren ziet kansen op zelfstandigheid slinken

Het formele besluit in Provinciale Staten valt weliswaar pas op 1 februari, maar na een behandeling in de Staten woensdag, is al duidelijk geworden dat er geen meerderheid is voor een zelfstandig Haren.

Dat erkent ook de Harense wethouder Michiel Verbeek (D66), die op de publieke tribune zat. Toch wil Verbeek, misschien tegen beter weten in, de komende dagen nog wel alle Statenleden aanschrijven.

Bolwerk voor herindeling
'Nee, ik denk niet dat we het standpunt van het provinciebestuur kunnen veranderen', zegt Verbeek. 'Maar ik vind het wel belangrijk dat alle feiten correct zijn en daar hebben statenleden ook recht op. Toch is er ook in de Staten natuurlijk al een bolwerk vóór de herindeling.'

Blind zijn voor gevoelens
De kritiek op het provinciebestuur kwam met name uit de hoek van oppositiepartijen Groninger Belang, PVV, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. 'Je kunt niet blind zijn voor de gevoelens van een groot deel van de inwoners van Haren', zegt statenlid Marc Scheffers (Groninger Belang). 'Wij zijn er allerminst gelukkig mee hoe dit proces verlopen is.'

Geen nieuwe argumenten
Desondanks heeft gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) geen nieuwe argumenten gehoord om af te zien van het advies om Haren te laten herindelen met Groningen en Ten Boer.

'Dit proces loopt al vanaf 2006', zegt hij. 'En er komen ook geen nieuwe argumenten meer. Dan moet je ook je eigen verantwoordelijkheid nemen en tot besluitvorming overgaan. Mede omdat Groningen en Ten Boer zich hebben voorgenomen per 1 januari 2019 te fuseren. Dat traject willen we niet in gevaar brengen.'

Tweede Kamer
Komende woensdag valt dus het besluit in Provinciale Staten. Volgens Brouns kan het advies dan de volgende dag al naar de minister van Binnenlandse Zaken. Het is uiteindelijk de Tweede Kamer die definitief beslist over de herindeling.

Lees ook:
- Haren doet zijn zegje over herindeling in provinciehuis
- Haren brengt 350 protestbrieven naar Provinciehuis
- Inwoners Haren slepen provincie voor de rechter
Meer over dit onderwerp:
herindeling GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws