Oosterparkers mogen eigen wijk besturen

© Google Streetview
Wat als bewoners zelf beslissingen mogen nemen over de buurt? De stad Groningen wil het proberen in de Oosterparkwijk.
Elf bewoners en een aantal raadsleden gaan daar een coöperatieve wijkraad vormen. Welke bewoners samen de wijkraad vormen wordt bepaald door loting. Op die manier moeten ook bewoners een kans krijgen die zich nu nooit laten horen. De leden rouleren, waardoor iedereen uiteindelijk aan de beurt zou moeten komen.

Panel van vierhonderd Oosterparkers

Vooraf is duidelijk over welke thema's de wijkraad mag bepalen. Op die thema's vallen de besluiten dan niet meer op het stadhuis, maar in de wijk. De wijkraad legt de onderwerpen voor aan een panel van vierhonderd Oosterparkers, die ook door loting zijn gekozen. Zij mogen meedenken met de wijkraad.
De keuze om ook de raadsleden in de wijkraad door loting te benoemen leidde woensdagavond in de gemeenteraad tot discussie. Zoals fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij het verwoordt: 'Wat als de hele fractie van D66 wordt ingeloot, daar zit niemand op te wachten.' Ook zijn er zorgen bij partijen over hoe de gelote raadsleden verantwoording zouden moeten afleggen aan hun eigen gemeenteraad.
Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat er geen loting komt van raadsleden, maar een representatieve afvaardiging in de wijkraad.

Bewoners zelf hebben stevige twijfels
Opvallend is dat de bewonersorganisatie in de Oosterparkwijk niets ziet in een wijkraad die beslissingen mag nemen. Volgens de bewonersorganisatie werkt het systeem van loting niet om mensen te activeren die zich nu niet laten horen. Ook denkt de bewonersorganisatie dat ingelote mensen niet in staat zijn de gevolgen van besluiten te overzien en moeten in haar ogen alleen gekozen mensen besluiten nemen.

Gemeente gaat gebiedsgericht werken

De coöperatieve wijkraad is een van de vijf experimenten van de gemeente Groningen met gebiedsgericht werken. De experimenten moeten ervoor zorgen dat stadjers meer betrokken zijn bij besluitvorming in de gemeente.