Opvolger opgestapte waterschapsbestuurder staat klaar

© RTV Noord (archief)
Douwe Hollenga (CDA) gaat de opengevallen plek in het Dagelijks Bestuur (DB) van Waterschap Noorderzijlvest opvullen. Hollenga wordt de opvolger van Jan Bos (CU), die onlangs opstapte na een conflict met de andere leden van het DB.
Hollenga wordt voorgedragen door de coalitie van CDA, CU en VVD in het Algemeen Bestuur van het waterschap. De coalitie meldt dat de voordracht gesteund wordt door Water Natuurlijk en Geborgd Ongebouwd, de andere parijen die in het DB zitten. De officiële benoeming van Hollenga vindt plaats op 1 februari.

Zestien jaar lid van Provinciale Staten

Hollenga was al lid van het algemeen bestuur van Noorderzijlvest. Hij was daarnaast zestien jaar namens het CDA lid van Provinciale Staten van Groningen, waarvan acht jaar fractievoorzitter. Van 2007 tot 2011 was hij gedeputeerde.