Wethouder Haren: 'René Paas overwoog om een aanklacht tegen mij in te dienen'

Verbeek en Paas
Verbeek en Paas © RTV Noord
Wethouder Michiel Verbeek van Haren schrijft dat commissaris van de Koning René Paas overwoog een aanklacht in te dienen tegen de Harener wethouder. Paas zelf spreekt de woorden van Verbeek tegen en zegt dat die overweging er nooit is geweest.
Volgens Verbeek overwoog Paas de aanklacht in te dienen nadat de wethouder gedeputeerde Patrick Brouns betichtte van 'vals spel'. Dat deed hij naar aanleiding van een onderzoek dat de provincie had laten doen. In dat rapport van onderzoeksbureau B&A wordt de zelfstandigheid van Haren in twijfel getrokken.

Reactie Brouns

De commissaris van de Koning spreekt de woorden van de mogelijke aanklacht dus tegen. Gedeputeerde Brouns betreurt dat wethouder Verbeek zijn pijlen op hem heeft gericht.
'Jammer dat een wethouder niet een college aanspreekt, maar de persoon. Ik herken het bewuste telefoongesprek. Verbeek gebruikte woorden die ik mijn kinderen leer niet te gebruiken. Een dag later heeft hij ook zijn verontschuldigingen aangeboden.'

Verbeek gaat verder

De Harener wethouder laat in zijn blog wederom weten zich niet te kunnen vinden in de werkwijze van gedeputeerde Brouns. Zo schrijft hij dat het herindelingsadvies van de provincie om Haren samen te voegen met Groningen en ten Boer een prestigeproject wordt van Brouns. 'Hij is niet thuis een voor een echt inhoudelijk debat.'
Het provinciebestuur wil dat Haren gaat herindelen met Groningen en Ten Boer. In Haren is daar geen politieke meerderheid voor. Haren zet dan ook alles op alles om zelfstandigheid te bewerkstelligen.

'Trumpiaanse aanpak'

De provinciebestuurder wordt verder door Verbeek vergeleken met Donald Trump. 'Wat Trump doet is alternatieve feiten construeren en die gewoon als dé feiten brengen. Patrick Brouns moet erg onder de indruk zijn van zo'n Trumpiaanse aanpak. Hij doet precies hetzelfde. Hij pikt een aantal punten uit diverse rapporten, die hem in de kraam te pas komen, haalt de context weg en zet die op een rij', zo schrijft Verbeek.

'Ik citeer letterlijk'

'Ik citeer letterlijk uit de rapporten', aldus Brouns. 'Dat Verbeek ontkent wat in die rapporten staat en overal een positieve draai aan geeft is zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik houd het namens het college bij de feiten. Je kan je dus afvragen wie alternatieve facts toepast.'
Woensdag stelt Provinciale Staten het herindelingsadvies vast. Dat zal zo goed als zeker luiden dat Haren wat betreft de provincie moet herindelen. Politiek Den Haag zal uiteindelijk besluiten of Haren daadwerkelijk gaat herindelen.

Lees ook: