Nedmag legt zich niet neer bij 'njet' van Hoogezand-Sappemeer

Directeur Bert Jan Bruning van zoutwinningsbedrijf Nedmag windt er geen doekjes om: hij is teleurgesteld in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. Die wil niet meewerken aan zoutwinning in het gebied tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen.
Unaniem

Maandagavond werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat alle partijen unaniem achter het besluit van het college staan om niet in te gaan op het verzoek van Nedmag om het bestemmingslan te wijzigen.

Opgedroogde putten

Die wijziging is nodig om zoutwinning mogelijk te maken. Door de zoutwinning kan Nedmag tot 2070 verder met het winnen van zout. Gebeurt dat niet, dan is het omstreeks 2030 afgelopen, als de putten bij Tripscompagnie en Borgercompagnie 'opgedroogd' zijn.

Afhankelijk

Bruning betoogde voor de raad dat er direct en indirect 500 gezinnen afhankelijk zijn van de zoutwinning, en dat er nauwelijks negatieve effecten zijn. Als er al negatieve effecten zijn dan zal Nedmag de kosten daarvan voor zijn rekening nemen, zo hield hij de raad voor.

Nadelen

Maar volgens het college wegen de economische voordelen niet op tegen de maatschappelijk nadelen. Zo betoogde wethouder Van Schie dat het winnen van zout gepaard gaat met bodemdaling, in een gebied dat al te maken heeft met de negatieve effecten van het oppompen van aardgas.
Bovendien is er in de directe omgeving ook al een groot windmolenpark gepland, en bestaat de kans dat het beschermd dorpsgezicht van Kiel-Windeweer wordt aangetast.

'Het moet maar eens klaar zijn met de mijnbouw'

De raad is het met het college eens. 'Nog een extra put slaan in onze zakkende en trillende bodem kan gewoon niet', zegt Albert Heininga van D66. Zijn collega Ger Zuideveen van Groen Links zegt over de bodemdaling door zoutwinning en de aardbevingen door het oppompen van aardgas: 'Het maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt'. Tim Boelens van de VVD: 'Het moet maar eens klaar zijn met de mijnbouw in deze regio'.

Ministerie

Bij een deel van de raad bestaat de angst dat het ministerie van Economische Zaken de regie in handen neemt als Hoogezand-Sappemeer weigert mee te werken aan de plannen van Nedmag.
Maar volgens wethouder Van Schie is die angst ongegrond. Volgens haar heeft het ministerie klip en klaar laten weten zich achter het besluit van Hoogezand-Sappemeer te zullen scharen.

Raad van State?

Directeur Bert Jan Bruning is niet van plan zich neer te leggen bij een negatief besluit van de gemeenteraad. Hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om alsnog zout te kunnen gaan winnen bij Kiel-Windeweer. Eén van opties is wellicht een gang naar de Raad van State.