Ook Friezen willen opheldering over controle in Arriva-treinen

© Wiebe Klijnstra
In navolging van de provincie Groningen is er ook in Friesland een discussie op gang gekomen over de kaartjescontrole in de treinen van Arriva.
De ChristenUnie in Provinciale Staten wil weten of de Friezen dezelfde eisen hebben gesteld aan Arriva als de Groningers.

Te weinig controle

De provincie Groningen vindt dat er de afgelopen jaren te weinig wordt gecontroleerd in de treinen op de Groningse spoorlijnen. Dat zou ook ten koste van de veiligheid gaan. Arriva vindt wel dat er voldoende inzet is van conducteurs.
De Friese ChristenUnie wil nu ook weten hoe dat zit op de Friese lijnen. Eerder liet Gedeputeerde Staten van Friesland nog weten 'niet met de vuist op tafel te willen slaan' richting Arriva.

Veiligheid gewaarborgd

De ChristenUnie vindt echter dat er een relatie is tussen het gevoel van veiligheid en de aanwezigheid van conducteurs. 'De veiligheid moet gewaarborgd zijn. Daar moet Arriva alles voor uit de kast halen', aldus Ynze de Boer van de Friese ChristenUnie.

Lees ook: