Herindeling Haren: 'Na woensdag begint de strijd pas echt'

Woensdag neemt Provinciale Staten een besluit in het slepende herindelingsdossier van Groningen, Haren en Ten Boer. Maar als het aan wethouder Michiel Verbeek van Haren ligt, begint de strijd daarna pas echt.

De Harener politiek verzet zich al jaren tegen een fusie met Groningen en Ten Boer. Daarmee staat ze lijnrecht tegenover de provincie, die de herindeling wel ziet zitten. De kans is dan ook groot dat Provinciale Staten de kritiek uit Haren naast zich neerlegt en de Tweede Kamer een fusie adviseert.

Den Haag
Daar houdt wethouder Verbeek van Haren ook serieus rekening mee. 'We zullen woensdag waarschijnlijk wel even treuren, maar daarna gaat het vizier op Den Haag.'

Het is een weg die Haren al eerder is ingeslagen, verklapt Verbeek. 'De eerste contacten zijn al gelegd. Als wij de Tweede Kamer ervan kunnen overtuigen dat een fusie voor ons slecht uitpakt, kunnen we onze zelfstandigheid behouden. Wij willen om tafel met de beslissers, en dat zijn de Tweede Kamerleden.'

Minister
Want na woensdag is de herindeling nog lang niet definitief. De provincie neemt een besluit en brengt dat als advies uit richting Den Haag. Dan is de minister van Binnenlandse Zaken aan zet.

Zijn beslissing moet door de Tweede en Eerste Kamer. Daarna kan er nog bezwaar worden gemaakt bij de Raad van State. Pas na een uitspraak van die rechter, wordt de herindeling definitief.

Zat van de discussie
Hoewel de Harener politiek eensgezind lijkt in de strijd tegen de herindeling, zijn er wel degelijk voorstanders van een fusie in de gemeente. Zoals René Valkema, oud raadslid voor het CDA.

'En ik ben niet de enige', laat hij weten. 'Ik denk alleen dat heel veel mensen de discussie in Haren zat zijn. En veel mensen durven niet in te spreken bij raadsdebatten. Ik doe dat wel en krijg daar veel positieve reacties op.'

Hindernissen
Valkema denkt dat de strijd van Verbeek niet veel zal uithalen in Den Haag. 'Ik heb zelf de feiten doorlopen en het is een goed en zorgvuldig proces geweest. Ik denk dat de minister dat ook zo zal zien.'

Hij noemt de nog te nemen stappen 'hindernissen'. Valkema: 'Ik heb er het volste vertrouwen in dat de fusie er komt. Maar het zijn hindernissen omdat de uitkomst nooit helemaal zeker is.'

Emotie
De discussie maakt in Haren ook veel emotie los. 'Ik snap de strijd en de emotie. Het is het democratisch recht', aldus Valkema.

'Maar de provincie doet dit van onderop. Als de gemeente zelf uit het overleg stapt - wat ze heeft gedaan - laat ze haar inwoners en het personeel in de steek', vindt Valkema.

Moddergooien
Verbeek blijft echter volhardend in de strijd, zoals dat ook in het verleden al is gebleken. 'Ik heb de gedeputeerde in het verleden wel eens beticht van moddergooien richting Haren. En zelf heb ik ook wel eens kritiek gekregen. Maar ik heb wel altijd geprobeerd een inhoudelijke discussie te voeren', aldus Verbeek.

Over één punt zijn Verbeek en Valkema het wel eens. 'Deze discussie zorgt voor een ontzettend verdeelde samenleving in Haren', treurt Valkema. 'Het is een dossier dat enorm polariseert. Dat is heel vervelend', vult Verbeek aan.

Lees ook:
- Oppositie neemt afstand van blog wethouder Verbeek
- Wethouder Haren: 'René Paas overwoog om een aanklacht tegen mij in te dienen'
- Haren doet zijn zegje over herindeling in provinciehuis
- Provincie blijft bij herindelingsbesluit: Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer
Meer over dit onderwerp:
herindeling HAREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws