Provincie: Geen verband tussen bodemverontreiniging en zieke COA-medewerkers

© FPS/Jos Schuurman
Er is geen causaal verband tussen de ziekte van enkele COA-medewerkers die in een kantoor in Ter Apel werken en kwaliteit van de bodem ter plaatse. Dat blijkt volgens de provincie uit bodemonderzoek.
De provincie heeft daar naar gekeken naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten.

Bloedneuzen en hoofdpijn

Sinds afgelopen zomer hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen. De oorzaak is onbekend.
In eerste instantie is het luchtcirculatiesysteem onderzocht. Daar bleek een klein defect te zitten. Dat is gerepareerd, maar de klachten bleven.

Voldoet aan de eisen

Er is al in 2011 tot 3,2 meter diepte in de bodem geboord en daar zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De province haalt nu ook dat rapport aan.
De provincie stelt dat 'de kwaliteit van de bovengrond en de ondergrond voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik van de bodem voor wonen met tuin'.