Besluit over uitbaggeren Westgat valt voor de verkiezingen

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) neemt voor de landelijke verkiezingen op 15 maart een besluit over het al dan niet uitbaggeren van het Westgat. Dat heeft ze aan het provinciebestuur laten weten.
De vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee is dichtgeslibd, waardoor de bereikbaarheid van de haven in het gedrang komt. Baggeren is dus van levensbelang voor Lauwersoog.

28 miljoen euro

Als het Westgat uitgebaggerd wordt, dan hebben Urker vissers al toegezegd terug te komen naar Lauwersoog. De grotere viskotters zijn de laatste jaren weggebleven omdat de vaargeul niet op diepte is.
Door het wegblijven van de kotters liep de haven van Lauwersoog jaarlijks een omzet van 28 miljoen euro mis.

Vissers en gemeente betalen

De provincie, de gemeente De Marne en De Haven Lauwersoog hebben nu een plan van aanpak naar de minister gestuurd. Daarin betalen de vissers en de gemeente het baggeren. De provincie financiert de aanvraag van vergunningen en de evaluatie.
Het enige wat het ministerie dan nog moet doen, is de zeebodem monitoren om te zien welke gevolgen het baggeren heeft voor het systeem van geulen en zandbanken.