'Medewerkers De Marne mogen niet lijden onder herindeling'

© RTV Noord
Enkele raadspartijen in de gemeente De Marne maken zich zorgen over de werkdruk van haar medewerkers. Reden is de fusie met Bedum, Winsum en Eemsmond.
Dinsdagavond vergaderde de raad over het plan van aanpak voor de herindeling.
'Het herindelingstraject vergt de nodige aandacht en betrokkenheid van de medewerkers. Maar aan de andere kant blijft de voordeur open en draait de winkel gewoon door. Het werkt neemt daardoor alleen maar toe', vertelt PvdA-raadslid Maarten Buikema.

Hoge werkdruk

'De herindeling betekent veel werk voor de betrokken organisaties. Daardoor zou het kunnen dat de huidige dienstverlening onder druk komt te staan', erkent burgemeester Koos Wiersma.
'Aan de ene kant wil je de mensen betrekken in dit proces en dingen laten doen. Maar dat vergt een enorme alertheid en als er gaten vallen dan moeten we dat invullen.'

Informatiestroom synchroniseren

Het merendeel van de gemeenteraad in De Marne wil ook dat de vergaderingen die gaan over de herindeling tegelijk wordt gehouden met de andere gemeenten. Nu vergaderen De Marne, Bedum, Winsum en Eemsmond versnipperd over het plan van aanpak.
'De informatievoorziening moet synchroon gaan. De griffiers komen binnenkort met een plan om de raadsvergaderingen tegelijk te kunnen houden', vertelt Wiersma.

Goedgekeurd

Het plan van aanpak is uiteindelijk door de raad goedgekeurd. Wel merkte de PvdA nog op dat er geen plan B is. 'Als we uit het spoor lopen dan wordt het een lastige. Daarom legt dit een zware verantwoordelijkheid op ons allemaal', vertelt Buikema.

Lees ook: