'Zoutkampers worden niet goed geïnformeerd over verhoging waterpeil'

© Reint Verkerk
De VVD in De Marne vindt dat inwoners van Zoutkamp niet goed geïnformeerd worden over een rietproef in het Lauwersmeergebied. Ook is niet duidelijk volgens de partij wat dit betekent voor het dorp.
De provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest willen het waterpeil in het Lauwersmeer gedurende zes weken verhogen met veertig centimeter. Dit zou bevorderlijk zijn voor de natuur.
De VVD heeft hierover dinsdag opnieuw vragen gesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering. Er is al langere tijd weerstand tegen de plannen.

Geen duidelijkheid

'De communicatie vanuit de provincie richting het hele gebied is niet goed. Steeds komt hetzelfde naar voren. Er wordt niets gedaan. Er worden geen peilbuizen geplaatst en er zouden pompen georganiseerd worden. Dat gebeurt niet', vertelt VVD'er Johan van der Vis. De fractie vindt dat de gemeente meer aandacht aan de communicatie moet schenken.

De gemeente gaat er niet over

'Het bevoegd gezag is in deze de provincie. De discussie of dingen goed gaan moet daar plaatsvinden', aldus wethouder Herwil van Gelder van GroenLinks. Hij is het eens met de VVD wat betreft de communicatie en gaat dit overbrengen naar de provincie.

Late beantwoording

Het CDA viel over het feit dat vragen over de situatie van de rietproef in Zoutkamp door het college pas na zeven weken zijn beantwoord. De wethouder reageerde hierop dat zorgvuldigheid was geboden bij het zoeken naar passende antwoorden. Van Gelder liet weten dat de veiligheid van inwoners voorop staat en schade voorkomen moet worden.