'Groningen is wel klaar met jullie vernielzucht'

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloot deze week unaniem dat Nedmag er geen zout mag winnen. Nedmag-directeur Bruning wijst er op dat hierdoor straks vijfhonderd gezinnen hun inkomen zullen verliezen, terwijl zoutwinning niet leidt tot aardschokken. Heeft de raad goed beslist, Beter Weters?
Wingewest
Een groot compliment aan de inwoners en bestuurders van Hoogezand-Sappemeer. Zij stonden op tegen het grote geld dat Groningen vooral en boven alles ziet als wingewest. Zij kozen voor wat er boven de grond leeft in plaats van wat er onder vandaan kan worden getrokken. Dat hebben bestuurders en bedrijfsleven in Groningen te lang nagelaten.

Geen speelbal meer
Die nieuwe koers is even schrikken voor multinationals als Shell en Lhoist. Mijn boodschap aan hen is: Groningen is wel klaar met jullie vernielzucht, gedreig en eigen belang. Wij zijn niet langer jullie speelbal!

Afbeelding
Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Emoties eisen tol
De diepe ondergrond in Groningen is gewild, onder andere door het kwalitatief hoogwaardige magnesiumzout. Gasbevingen en de daaraan gekoppelde emoties eisen echter hun tol op. Als je jarenlang door de NAM voor de gek wordt gehouden is dat logisch. Maar zijn gasbevingen nu ineens zout-gerelateerd? Alle ellende komt toch niet van onderen? Nedmag heeft toch een eigen verhaal met een beter track-record?

Garanties en compensatie
Bodemdaling is bekend, nooit ontkent en de effecten worden toch opgevangen. Kortom, Nedmag is niet de NAM en verdient een eigen beoordeling! Maar tijden veranderen en natuurlijk moet Groningen zelf hoge eisen stellen. Dat kon tot nu toe nauwelijks. Kortom meer informatie, zekerheden, harde garanties en ruimere compensatie. Neem daar vooral de tijd voor en anders maar geen mijnbouw.

Afbeelding
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort is bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Fatsoenlijk
Nedmag is een fatsoenlijk bedrijf en Bert Jan Bruning een fatsoenlijke directeur: volledig overtuigd dat nieuwe magnesiumwinning niet tot extra schade zal leiden, bij een geleidelijke en controleerbare bodemdaling. Was de NAM er niet geweest, en hadden we niet geweten en ervaren hoe er met ons werd en wordt omgesprongen wanneer er wél schade ontstaat, dan had Nedmag vast nog jaren vooruit gekund.

Verdwenen vertrouwen
Maar de NAM was er wel, en ook hun deskundigen. Dáár ligt mede de oorzaak van het volledig verdwenen vertrouwen! Bijzonder ernstig: we laten mensen niet studeren om vervolgens álles wat zij zeggen in twijfel te trekken. Het terugwinnen van vertrouwen gaat wel even duren. Successen kunnen helpen, oplossingen en een rechtvaardige be- en afhandeling. Maar goedgelovig is voorgoed voorbij, net als blind vertrouwen. Alleen maar verliezers!

Afbeelding
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Ellendige gaswinning
Ik kan me de teleurstelling wel voorstellen van Bruning, maar ook dat Hoogezand-Sappemeer nee zegt. We zien de ellende met de gaswinning elke dag weer voorbij komen er is blijkbaar niemand in Den Haag die dit daadwerkelijk wil oplossen.

Wingewest
Dezelfde problemen kunnen zich voordoen met de zoutwinning en er wordt geen enkele garantie door Nedmag afgegeven aan de mensen die eventueel schade onder vinden. Tim Boelens(VVD) heeft gelijk dat het afgelopen moet zijn in dit wingewest. Alleen jammer dat ook zijn partij geen oplossing biedt.

Afbeelding
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Beter onderbouwen
Het is heel begrijpelijk dat er heel kritisch wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om mijnbouw te plegen in deze regio. De ellende die wordt veroorzaakt door de gaswinning noopt ook bestuurders tot een heel kritische instelling. Toch zou ik wel graag zien dat er onder deze beslissing meer ligt dan een gevoel van onbehagen.

Kwetsbare regio
Ik weet niet welke rapporten NedMag heeft geleverd om duidelijk te maken dat de risico’s zeer beperkt zijn, maar die zou ik toch graag zien en toetsen. Het gaat hier wel om werkgelegenheid in een kwetsbare regio. Leidend moet wel zijn dat er een duidelijk beeld is van de risico’s. Mij is niet duidelijk geworden of daar al voldoende werk van is gemaakt.

Afbeelding
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Kopschuw
De schades door de aardbevingen zijn nog lang niet alle opgelost. Daarbij komt nu de verkenning van Nedmag tot nieuwe zoutboringen in het gebied Kielwindeweer en het Zuidlaarderveen. Het is vrij zeker dat een grote nieuwe boring de bodem zal doen dalen. Hierover is nauwelijks discussie. Een feit is wel dat veel van het publiek kopschuw is geworden! De gemeenteraad van Hoogezand heeft voorlopig een goed besluit genomen.

Meer leren
Eerst maar eens meer feiten verkennen en luisteren naar de eigen bevolking. In 1998 en 2012 ontsnapte trouwens Groningen aan een paar rampen. Het Groninger Museum stond bijvoorbeeld enige dagen onder water. Men weet niet of er tegen 2030 veel bodemdaling zal zijn. Tot die tijd zijn er nog vele jaren te gaan. Jaren met misschien nieuwe inzichten, nieuwe werkgelegenheid en provinciale begeleiding en ondersteuning op dit terrein.

Afbeelding
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws