Provincie wil miljoenen van het Rijk voor aanpak krimp

Aandacht voor stad én regio. Dat is waar de krimpregio's in Nederland voor pleiten. De provincies Groningen, Friesland, Gelderland, Limburg en Zeeland doen dat donderdagmiddag op een speciale bijeenkomst in Den Haag.
Nu investeren...

Wat de vijf provincies betreft zijn er de komende twintig jaar stevige investering nodig in de krimpregio's. 'We vragen zo'n 300 tot 400 miljoen euro per jaar', zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'We moeten investeren in de arbeidsmarkt, digitale bereikbaarheid en leegstand bestrijden.'
De 300 tot 400 miljoen is voor alle vijf provincies samen. Hoe dat geld wordt verdeeld is nog niet bekend.

... anders wordt het duurder

De jaarlijkse miljoeneninvestering is nodig om te voorkomen dat het Rijk op termijn nog meer moet betalen. 'We zien de leegstand al in Groningen. Als je dat op z'n beloop laat, verloederen huizen en neemt de krimp toe. Daarom moeten we nu ingrijpen. Anders is de rekening over tien jaar zomaar tien miljard euro', legt de gedeputeerde uit. 'Als je niet investeert in een gebied verloedert het, dat geldt voor Groningen net zo als voor Amsterdam.'

Rotte kiezen voorkomen

Met het geld wil Eikenaar ondermeer een fonds waarmee leegstaande particuliere huizen kunnen worden opgeknapt, opgekocht op gesloopt. 'Zo kun je ervoor zorgen dat er geen rotte kiezen ontstaan in gebieden en behoud je de leefbaarheid.'

Meer dan logisch

Volgens Eikenaar is het niet meer dan logisch dat de krimpregio's geld krijgen. Volgens hem is er veel aandacht voor de Randstad, maar hebben de krimpregio's juist ook geld nodig. 'In Randstad wordt flink geïnvesteerd, maar wij verdienen dat ook. Groningen is prachtig, en het is hier goed wonen.'

Lees ook: