Nieuwe hoogspanningskabel naar Oudeschip zorgt voor verlichting

© Rick Nederstigt
TenneT, de beheerder van het landelijk elektriciteitsnetwerk, legt een tijdelijke verbinding aan tussen Oudeschip en de Eemshaven.
Het gaat om een hoogspanningsverbinding met een lengte van 1800 meter, die loopt over tien masten. Acht daarvan zijn dertig meter, en twee zijn veertig meter hoog. De verwachting is dat de verbinding in maart in gebruik kan worden genomen.

Vierverlaten

De maatregel is bedoeld om de ergste transportcapaciteitsproblemen op te lossen. In de Eemshaven wordt zoveel elektriciteit opgewekt dat het hoofdnet het nauwelijks aan kan. De definitieve oplossing voor het probleem is de aanleg van een verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Volgens de planning moet die in 2021 klaar zijn.

Onaanvaardbare aantasting

De vraag is of dat lukt, want er is veel verzet tegen deze hoogspanningslijn. Het Groninger Landschap en andere organisaties vinden deze verbinding een onaanvaardbare aantasting van het platteland.