Tijdelijke hoogspanningskabel blijft 'in principe tot 2021 in gebruik'

© TenneT
De tijdelijke hoogspanningsverbinding tussen Oudeschip en de Eemshaven waarmee Tennet deze week begint, blijft 'in principe tot 2021 in gebruik'. Dat zegt woordvoerder Johanna Breuning van de beheerder van het landelijke electriciteitsnetwerk.
Tegen de tijdelijke hoogspanningsverbinding, met een lengte van 1800 meter en tien masten, is volgens Breuning geen bezwaar ingediend. 'Het gaat over het land van één boer en verder vooral bedrijven in de omgeving. Na overleg met hen kunnen we nu gaan bouwen.'

Huidig netwerk kan het amper aan

De tijdelijke oplossing is nodig, omdat in de Eemshaven zoveel electriciteit wordt opgewekt dat het bestaande hoofdnet het amper aan kan. In 2021 wordt de nieuwe verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten in gebruik genomen en moeten de problemen definitief voorbij zijn.
'Problemen zijn niet geheel opgelost'
'Met deze tijdelijke verbinding is het probleem niet opgelost. Het verplaatst zich alleen naar een ander deel van Nederland. In dit geval naar het gebied rond Zwolle. Om dat écht op te lossen is die nieuwe verbinding nodig'

'We houden rekening met bezwaren'

Breuning verwacht dat de nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Vierlaten op tijd klaar is, ondanks de bezwaren van allerlei natuur- en maatschappelijke organisaties. 'We snappen de tegenstand, dat is vaker zo. We houden in de planning rekening met eventuele bezwaarprocedures en een gang naar de rechter en gaan ervan uit dat we 2021 halen.'