Zeventig panden aardbevingsgebied opgekocht door de NAM

© Jos Schuurman/FPS
De NAM heeft tot nu toe zeventig panden in het aardbevingsgebied opgekocht. Dat blijkt uit cijfers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Van die huizen en gebouwen gaat het om 33 complexe gevallen, die door aankoop zijn opgelost. Via bemiddeling van de Commissie Bijzondere Situatie is het gasconcern eigenaar geworden van nog eens 29 panden. Bij de resterende acht gaat het om testhuizen van de NAM.
Inmiddels zijn dertien aangekochte woningen en boerderijen afgebroken. Negen panden heeft de NAM weer weten te verkopen.

Nog veel meer

Alders verwacht dat de komende tijd nog veel meer panden worden aangekocht. Daarbij gaat het onder meer om complexe gevallen.
Verder worden panden opgekocht als de kosten van het bouwkundig versterken hoger liggen dan de waarde. Daarnaast loopt er een proef met het opkopen van de bezittingen van vijftig particuliere huiseigenaren.

Woonbedrijf

De NCG kondigde eerder al de oprichting van een woonbedrijf aan, dat zich gaat ontfermen over deze enorme hoeveelheid opgekochte huizen en gebouwen. Onderdeel daarvan zijn ook wisselwoningen voor de opvang van bewoners, die voor het versterken hun huis uit moeten.
Voor het beheer van de woningen is tien miljoen euro uitgetrokken. Dat komt uit de begroting van de NCG. De rekening van het opkopen blijft naar de NAM gaan. In afwachting van de komst van het vastgoedbedrijf gaat een tijdelijke organisatie al aan de slag: de Stichting Proef Koopinstrument.

Achterstallig onderhoud

De Nationaal Coördinator Groningen heeft verder met de NAM een akkoord gesloten voor een proef met een achterstallig onderhoudsfonds. Deelnemers kunnen onder gunstige voorwaarden hiervoor een lening afsluiten. Ze krijgen een korting van 1,25 procent op het rentetarief van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).