Alders wil einde aan wanverhouding tussen kosten en bevingsschade

De proceskosten bij de afwikkeling van aardbevingsschade zijn vorig jaar fors toegenomen. 'Er is sprake van een wanverhouding', geeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders toe.
De cijfers staan in zijn kwartaalrapportage. Vorig jaar ontstond commotie omdat slechts tien procent van het totaal aan schade zou worden uitgekeerd. De rest van het geld zou naar het betalen van onder meer inspecties, rapporten en experts gaan.

Volgens Alders liggen die verhoudingen anders. Toch ging vorig jaar nog altijd 42 procent van het totaal aan schadevergoeding op aan kosten. En dat is veel te veel, vindt ook Alders.

Toename C-schades
Een van de oorzaken is de forse toename van het aantal zogenoemde C-schades. Daarbij gaat het om claims die door het Centrum Veilig Wonen (CVW) worden afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van schade door gaswinning.

Daar was de laatste drie maanden van het vorig jaar in 67 procent van de 1.900 onderzochte schadegevallen sprake van. Die afwijzingen hebben tot gevolg dat het aantal aangevraagde contra-expertises zeer fors is gegroeid. Daardoor stijgen de kosten.

Scheef
Alders geeft toe dat de verhoudingen scheef liggen. 'Er zijn voorbeelden van schades van zevenhonderd euro, waarbij er tienduizend euro aan kosten wordt gemaakt. Daar moeten we een einde aan maken', vindt Alders.

Kleine schades
In zijn meerjarenprogramma kondigt hij aan dat schades onder de duizend euro veel sneller en efficiënter worden afgehandeld. 'Dat kan via een app heel snel en dus goedkoop. Daarmee kunnen we einde maken aan die wanverhouding', denkt hij.

Tussen de aardbeving van Huizinge in augustus 2012 en december vorig jaar is 464 miljoen euro uitgegeven aan de vergoeding van schade door gaswinning. Daarvan ging ruim 156 miljoen euro op aan de administratieve verwerking daarvan.

Lees ook:
- Zeventig panden aardbevingsgebied opgekocht door de NAM
- Partij voor het Noorden heeft het gehad met Nationaal Coördinator Alders
- ons dossier Aardbevingen in Groningen
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws