Gezondheid inwoners aardbevingsgebied nog verder onder druk

De aardbevingen hebben het afgelopen jaar de gezondheid van de inwoners van het gebied verder aan getast. Dat geldt met name mensen met meervoudige schades.
Daar staat tegenover dat het gevoel van veiligheid licht is toegenomen doordat er minder aardbevingen zijn geweest.
Tot die conclusies komt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het tweede wetenschappelijk onderzoek Gronings Perspectief. Dat wordt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders uitgevoerd onder ruim 3200 Groningers.
Uit het eerste onderzoek een jaar geleden bleek ook al dat mensen met meerdere schades daar zwaar onder te lijden hebben. Dat uit zich onder meer in psychische klachten als slapeloosheid, neerslachtigheid, vermoeidheid, irritatie en geheugen- en concentratieverlies. Ook is er lichamelijk ongemak: buik- en maagklachten, spier- en gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen.

Gevoel van onveiligheid

Tussen juni en november vorig jaar zijn deze klachten toegenomen, zo concluderen de onderzoekers. Ze komen met name voort uit een sterk gevoel van onveiligheid.
'De meest genoemde redenen zijn onzekerheid en zorgen over de toekomst.
Respondenten zijn bijvoorbeeld onzeker of er in de toekomst meer en hevige bevingen volgen, over de gevolgen die dit heeft voor de regio of voor hun eigen woonsituatie, of ze schade zullen ondervinden, en wat de financiële gevolgen zullen zijn,' aldus de onderzoekers.

Afname aardbevingen

Dat toegenomen gevoel van onveiligheid geldt niet voor alle inwoners van het gebied. Met name in het gebied rond Sappemeer, Slochteren en Siddeburen voelen mensen zich iets minder onveilig. De onderzoekers denken dat er een verband is met de afname van het aantal aardbevingen.
Ze roepen betrokken autoriteiten in actie te komen. 'Het is positief dat er minder bevingen zijn en dat heel veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Het is positief dat er wordt gewerkt aan verbetering van schaderegelingen, aan inspecties en aan versterking. Maar de groep mensen met meervoudige schade groeit en zij komen steeds meer in de knel,' licht onderzoekersleider Tom Postmes toe.
Hij en zijn collega Katherine Stroebe dringen er op aan preventieve maatregelen, die moeten voorkomen dat mensen met nieuwe schades ook gezondheidsklachten krijgen. 'Onze aanbeveling is om het vertrouwen te herstellen of op zijn minst te zorgen dat het niet verder beschadigd wordt.'

Betere communicatie

Met name de communicatie moet wat de onderzoekers veel beter. 'Uit het onderzoek komt naar voren dat eerlijke en betrouwbare communicatie over risico's en gaswinning, transparantie in besluitvorming en onafhankelijkheid van uitvoerders gewenst is. Onze aanbeveling is tevens om sociale netwerken waar mogelijk te versterken en in te zetten bij de aanpak van de veiligheids- en gezondheidsproblematiek,' vindt Stroebe.