'Leefbaarheid in wijken met lage huren gaat achteruit'

© Google Street View
Bestuurslid Elles Dost van Aedes maakt zich zorgen over de leefbaarheid in bepaalde wijken. 'In wijken met lage huren gaat de leefbaarheid achteruit', zei ze dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van woningbouwdeskundigen in het Groninger stadhuis.
Aedes is de koepel van woningcorporaties in ons land.

Meer problematiek

De achteruitgang van de leefbaarheid wordt onder meer veroorzaakt door de 'passendheidtoets'. Volgens die toets moeten corporaties huizen met de laagste huren toewijzen aan mensen met de laagste inkomens.
'We krijgen een eenzijdiger aanbod van mensen in onze woningen', aldus Dost. 'Mensen met lagere inkomens hebben toch wel wat meer problematiek. En dat zie je gewoon terug in de leefbaarheid van een bepaalde wijk'.

Bezuinigingen GGZ

Ook bezuinigingen in de GGZ eisen volgens Dost hun tol. 'In het kader van gescheiden wonen en zorg zie je dat mensen die ouder worden niet meer naar instellingen gaan. En dat geldt ook voor mensen die voorheen in instellingen van de GGZ werden opgenomen. Dus ja, een toename in de wijken van het aantal mensen dat verward is'.

Meer gemengd

Als een van de oplossingen ziet Dost het soepeler hanteren van de passendheidtoets zodat de bewonerssamenstelling van de wijken wat meer gemengd wordt. Al is dat wel iets dat de wetgever moet regelen.
De gemeente Groningen moet volgens haar er een goede regie op kunnen zetten. 'We moeten als maatschappelijke partners om tafel gaan zitten om dit probleem op te lossen.'
Voldoende sociale huurwoningen
De Groninger wethouder Roeland van der Schaaf ziet hier twee mogelijkheden voor. 'Zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in de stad die ook voldoende over de stad zijn gespreid.'
'Het tweede dat we moeten doen is dat onze wijkteams en allerlei andere partijen heel goed gaan samenwerken met corporaties voor een goede toewijzing van de woningen en een goede begeleiding.'

'Geen achterstandswijken'

Hij zegt dat ook te gaan doen. Van der Schaaf noemt als voorbeelden de wijkvernieuwingsprogramma's in De Wijert, Selwerd, Indische Buurt en Beijum.
'Ik denk dat wij in staat zijn de achteruitgang in leefbaarheid te stoppen. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt, de constatering van mevrouw Dost delen wij, maar ondanks dat denken we dat door een extra inspanning van de gemeente we in deze stad geen achterstandwijken krijgen. Al onze wijken zijn leefbaar en dat willen we zo houden'.

Lees ook: