Onderzoek: Landgoed Mensinge moet activiteiten opsplitsen

© Rijksmonumenten
Om stichting Landgoed Mensinge in Roden weer gezond te maken, is een snelle herstructurering van de bedrijfsvoering en het opsplitsen van de culturele activiteiten en het museum nodig.
Dat blijkt uit onderzoek dat door bureau BMC is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Noordenveld. Het rapport is woensdag aan de gemeenteraad van Noordenveld gepresenteerd,
.

Onvoldoende sturing

Volgens het rapport van BMC zijn de financiële problemen ontstaan door een te brede gemeentelijke opdracht en onvoldoende gemeentelijke sturing. Er is daardoor een te zware organisatiestructuur gecreëerd en er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld die geleid hebben tot een verslechterde financiële situatie. 
Zo is volgens Dirk te Winkel, een van de onderzoekers, geld voor activiteiten structureel gebruikt om de organisatie te verbeteren. Te Winkel: 'Dit geld is bedoeld voor de stimulering van activiteiten. Daar ligt wat ons betreft wel een probleem.'

Gemeente en stichting achter conclusies

Cultuurwethouder Alex Wekema en het bestuur van stichting Landgoed Mensinge onderschrijven de bevindingen van het rapport.
'Het rapport geeft helder aan wat er nodig is om de financiële problemen op te lossen, onder andere door snel te saneren. Daar zal ik mij hard voor maken', zegt cultuurwethouder Alex Wekema.
'Daarnaast is het belangrijk dat het stichtingsbestuur haar taak van herstructurering van de organisatie oppakt. De gemeente zal keuzes gaan maken in het losmaken van de culturele functies. De uitvoering hiervan zullen we in gezamenlijkheid met de stichting op gaan pakken', aldus Wekema. 
Ook Ton Driessen, voorzitter van stichting Landgoed Mensinge, kan zich vinden in de conclusies van het rapport. 'We beseffen dat er een omslag moet komen in de organisatie en structuur van stichting Landgoed Mensinge. Deze doorontwikkeling biedt positieve kansen en daar gaan wij ons als bestuur samen met de gemeente hard voor maken.'

Lees ook: