Nieuwe stoomleiding op Chemie Park Delfzijl maakt eerste meters

Op het Chemie Park in Delfzijl wordt maandag de nieuwe stoomleiding van Eneco Bio Golden Raand geopend. Deze grootste biomassacentrale van Nederland is omgebouwd, zodat het ook groene stoom kan leveren. Het gaat om een investering van 40 miljoen euro.
Houtsnippers

Minister Henk Kamp heeft de leiding officieel in werking gezet. AkzoNobel neemt via deze leiding de groen geproduceerde stoom af. In de centrale worden houtsnippers van sloop- en afvalhout omgezet in die groene stroom. Jaarlijks gaat het om zo'n 300.000 ton houtsnippers, dat wordt aangeleverd per schip en per vrachtauto.

Relatief goedkoop

De nieuwe leiding is betaald door Groningen Seaports. Eneco betaalde de ombouw van de centrale en de overheid geeft 12 jaar lang subsidie op de groene stoom. Die is hierdoor relatief goedkoop, waardoor de bedrijven die de stoom afnemen hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. 

Minder CO2-uitstoot

De stoom wordt voor een periode van twaalf jaar afgenomen door AkzoNobel. Doordat dat bedrijf zelf geen stoom meer hoeft te produceren, wordt de uitstoot van CO2 daar een stuk minder. Het gaat om ongeveer 100.000 ton per jaar, vergelijkbaar met de uitstoot van 12.500 huishoudens. AkzoNobel zorgt ervoor dat ook andere bedrijven op het park 'groene stoom' kunnen gebruiken.

Duurzaam

Volgens Hugo Buis, directeur opwekking en opslag van Eneco, willen de drie partijen met de realisatie van dit project concreet invulling geven aan de ambitie om het haven- en industriegebied op een duurzame wijze te ontwikkelen. Ook wordt de CO2 uitstoot gereduceerd en het chemiecluster in Delfzijl verduurzaamd..
Het is de tweede stoomleiding op het chemiepark. Door de andere wordt sinds 2010 stoom verspreid van de afvalverbrandingsinstallatie van EEW Energy from Waste.