Eerste telezorg-project van Nederland start in Uithuizen

© RTV Noord (Archief)
Een slim horloge dat je gezondheid in de gaten houdt. Het meet je lichaamsfuncties, zoals je temperatuur. Als iets niet klopt, gaat er een signaal naar een mantelzorger, zodat snel kan worden ingegrepen. Een medewerker van een servicecentrum zoekt bovendien dagelijks contact met je via beeldcommunicatie.
Innovatieve thuiszorg

Dit lijkt een scène uit een futuristische film, maar voor vijfhonderd ouderen en zorgbehoevende thuiswonenden in de gemeente Eemsmond wordt dit binnenkort werkelijkheid. Zorgorganisatie 't Gerack in Uithuizen en hard- en softwareaanbieder MobileCare in Amsterdam starten daar een grootschalig project voor innovatieve thuiszorg.

Primeur

't Gerack en MobileCare willen met 'Zorg Dichtbij' zorg, welzijn en gezondheid van ouderen verbeteren en vereenzaming tegengaan. Nu de overheid ouderenzorg anders organiseert en ouderen langer thuis wonen, zoeken zorgorganisaties naar oplossingen die de zorg voor hun cliënten op niveau kunnen houden.
'Wij opereren in een dunbevolkt gebied waar veel kwetsbare mensen wonen', licht directielid Ronald Helder van 't Gerack toe. 'Onze verantwoordelijkheid is het leveren van goede zorg. Dat hoeft niet altijd in een instelling. Met moderne hulpmiddelen kunnen we in onze visie zo dicht mogelijk bij de mensen dat ook doen, in hun eigen omgeving en zoveel mogelijk onder de regie van de mensen zelf.'
'Zorg Dichtbij' is het eerste telezorg-project in Nederland dat op deze schaal zorg op afstand aanbiedt. Het wordt door 't Gerack onder meer betaald vanuit gemeentelijke WMO-vergoedingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Werkgelegenheid

Het project 'Zorg Dichtbij' is tot stand gekomen na bemiddeling door de Economic Board Groningen (EBG). Het project moet de regio nieuwe banen opleveren, onder meer door de komst van een telezorgcentrum in Delfzijl. Per 1 april gaan medewerkers vanuit dat nieuwe centrum via beeldcommunicatie dagelijks contact zoeken met cliënten die meedoen aan het project.

5G

't Gerack en MobileCare willen het innovatieve zorgconcept op den duur in heel Noord-Groningen aanbieden aan in totaal tot vijfduizend mensen. Daarvoor is een sneller internetnetwerk noodzakelijk. Voor MobileCare was het 5G-project van de Economic Board een belangrijke reden om in onze provincie te beginnen met deze vorm van zorg op afstand.
Door de uitbreiding zal het servicecenter in de toekomst enkele tientallen extra medewerkers nodig hebben.