Groningen en Drenthe doen gezamenlijke aanbesteding 'publiek vervoer'

© FPS / Jos Schuurman
Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer.
Onlangs namen de laatste gemeenten een besluit. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet ook mee. De aanbesteding voor nieuwe vervoerscontracten per 2018, is de eerste stap naar een brede samenwerking voor de komende jaren.

Doelgroepenververvoer

In 2016 konden ongeveer 55.000 Wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe in het zogenoemde doelgroepenvervoer reizen. Daarnaast gebruikten vorig jaar circa 57.000 mensen de Regiotaxi en maakten veel inwoners gebruik van lokaal vervoer zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer.
Met vertegenwoordigers van de reizigers en met de huidige vervoerders is de afgelopen tijd gesproken over hoe de kwaliteit van reizen in dit publiek vervoer geborgd kan blijven, nu en in de toekomst.
De gemeenten, provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe hebben nu besloten samen te gaan zorgen voor slimmer en duurzamer publiek vervoer.
Lees ook: