Raad van State: regels voor muziekevenementen Kardinge deugen nu

© Flickr/Modes Rodriguez (Creative Commons)
Omwonenden van recreatiegebied Kardinge in de stad Groningen moeten genoegen nemen met de nieuwe regels voor muziekevenementen daar.
Een van de omwonenden had in de lente van 2016 geageerd tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het evenemententerrein, omdat de regels onduidelijk zouden zijn.
De Raad van State oordeelde toen dat de gemeente Groningen inderdaad steken had laten vallen. Zo had de gemeente verzuimd toe te lichten waarom er alleen voor dance-evenementen voorschriften zijn voor de maximale duur. Voor andere muziekevenementen zijn zulke regels er niet en is er ook geen minimale periode die tussen twee evenementen moet zitten.
De gemeente nam daarop afgelopen najaar een nieuw besluit en daarvan zegt de Raad van State nu dat er geen bezwaren meer zijn. Het bestemmingsplan zoals het er nu ligt deugt.

Klachten altijd over dance-evenementen

Volgens de gemeente is er geen aanleiding om beperkingen op te nemen voor andere muziekevenementen, omdat daar zelden klachten over binnenkomen. Die gaan altijd over dance-evenementen. Daar zijn sinds juli 2015 41 meldingen over binnengekomen, wat vooral komt door de bastonen die bij dance veel worden gebruikt.

Maximaal acht uur per dag

Groningen hoeft volgens de Raad van State dan ook geen regels op te nemen in het bestemmingsplan over de andere muziekevenementen. De regels zoals ze voor dance-evenementen gelden zijn redelijk. 'Door de bepaling dat deze maximaal acht uur per dag muziek mogen produceren is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd.'
De gemeente moet wel de proceskosten van de omwonende betalen, omdat het eerste beroep gegrond was.