Raad Stad wacht onderzoek naar huishoudelijke hulp af

De gemeente Groningen komt voor de zomer met een overzicht van het aantal Stadjers dat geen huishoudelijke hulp afneemt omdat de eigen bijdrage te hoog is.

Dat belooft wethouder Ton Schroor. De gemeenteraad neemt daar genoegen mee.

Een motie van de SP en 100 procent Groningen om de eigen bijdrage te verlagen haalt het niet. De partijen willen dat de wethouder toezegt dat de tonnen die in 2016 niet aan huishoudelijke hulp zijn uitgegeven ingezet worden voor lagere eigen bijdrages.

Eigen bijdrages verhoogd in 2016
Ze wijzen op het clienttevredenheidsonderzoek over 2015. Daarin geeft twintig procent van de deelnemers aan geen of minder huishoudelijke hulp meer af te nemen vanwege de hoogte van de eigen bijdrage. In 2016 zijn die eigen bijdrages verhoogd. Maar de motie krijgt alleen steun van de Partij voor de Dieren.

'Het kan niet zo zijn dat mensen vervuilen'
Andere partijen willen het onderzoek van de wethouder afwachten. Volgens Schroor bellen ambtenaren met alle mensen die geen huishoudelijke hulp meer afnemen om te achterhalen wat de reden is. 'Het kan niet zo zijn dat mensen vervuilen of wat dan ook.'

Stapeling van problemen
Volgens Schroor zal er vaak sprake zijn van een stapeling van problemen en komt het vaak niet alleen door de hoogte van de eigen bijdrage dat ze geen hulp meer afnemen. 'Dan moet er dus meer gebeuren en dat doen we dan ook.' Schroor benadrukt dat er geld voor beschikbaar is als blijkt dat de eigen bijdrage een probleem is voor Stadjers.

De huishoudelijke hulp is al langer onderwerp van conflict tussen de gemeente en vakbond FNV. Die stelde een zwartboek samen van Stadjers die volgens de bond onterecht minder uren huishoudelijke hulp krijgen.

Lees ook:
- Huishoudelijke hulp Stad blijft zorgenkind
- FNV en gemeente Groningen kunnen het maar niet eens worden over huishoudelijke hulp
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws