Gerestaureerde boerderij De Paddepoel kan weer jaren mee

Stichting Het Groninger Landschap heeft de restauratie van boerderij De Paddepoel in Adorp voltooid. Deze kop-hals-romp boerderij kwam eind 2009 in het bezit van Het Groninger Landschap bij de aankoop van extra weidegronden om een aaneengesloten weidevogelreservaat in het Reitdiepgebied te kunnen inrichten.

Rondom de boerderij zijn de grachten uitgediept en wordt er nog een boomgaard aangelegd. In het tuinplan is een strook met zonnepanelen opgenomen. Bouwkundig is er veel gerestaureerd aan de rijksmonumentale boerderij. De gebinten, voorzien van veel 17e eeuwse onderdelen zijn hersteld en de kap van de schuur is weer van riet voorzien.

Archeologisch onderzoek
Voor de terreininrichting heeft er een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Zo was bekend dat vroeger hier het zogenaamde Clootsborgje had gestaan. Het grondradaronderzoek heeft aangetoond dat er eerdere bebouwing is geweest.

Verhuurd
De agrarische bestemming wordt omgezet naar een bestemming van wonen met de mogelijkheid voor het houden van kleinschalige bedrijvigheid. Per 1 maart is de boerderij verhuurd.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws