Politiek over de gaswinning: de woorden versus de cijfers

© Jeroen Berkenbosch / RTV Noord
Verkiezingsprogramma's, debatten en doorrekeningen. De Tweede Kamerverkiezingen komen steeds dichterbij, maar in hoeverre worden de gesproken woorden omgezet in daden?
RTV Noord bekijkt de beloftes in het verkiezingsprogramma en het Noordelijk lijsttrekkerdebat en vergelijkt die met wat de partijen hebben
door het Centraal Plan Bureau.
De verschillen tussen wat sommige partijen zeggen en waar ze rekening mee houden in hun berekeningen, zijn soms groot.
SP: naar 12 miljard kuub
DE WOORDEN: In het verkiezingsprogramma van de SP staat dat de partij terug wil naar 12 miljard kuub gas in 2021. Fractievoorzitter Emile Roemer van de SP liep mee in fakkeloptocht in Groningen.
DE BEREKENING: De SP gaat in haar begrotingsberekening uit van 12 miljard kuub gas per jaar.

GroenLinks: naar 12 miljard kuub
DE WOORDEN: Lijsttrekker Jesse Klaver van GroenLinks zei tijdens het debat in Groningen dat de gaswinning in 2021 naar 12 miljard kuub moet zijn gedaald. Datzelfde staat ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.
DE BEREKENING: GroenLinks verlaagt in haar begroting de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar.

Partij voor de Dieren: mooie woorden, geen berekening
DE WOORDEN: De PvdD zegt in haar verkiezingsprogramma dat de gaswinning nooit hoger mag zijn dan 21 miljard kuub per jaar, en: 'We bouwen zo snel mogelijk af naar een maximum van 12 miljard kuub.'
DE BEREKENING: Partij voor de Dieren heeft geen berekening laten maken door het CPB.

ChristenUnie: voorzichtig gas terug
DE WOORDEN: Fractievoorzitter Gert Jan Segers van de ChristenUnie liep mee in de fakkeloptocht in Groningen. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat dat de partij in 2018 terug wil naar 21 miljard kuub, daarna naar 12 en uiteindelijk naar 0.
DE BEREKENING: De ChristenUnie gaat in haar begroting uit van 21 miljard kuub per jaar.

D66: grote mond, weinig daden
DE WOORDEN: Lijsttrekker Alexander Pechtold was duidelijk in het Noordelijk Lijsttrekkersdebat: hij wil de gaswinning uiteindelijk terugbrengen naar 0. Maar fractiegenoot Stientje van Veldhoven was in het laatste gasdebat erg voorzichtig. D66 noemt ook geen getal in haar verkiezingsprogramma.
DE BEREKENING: D66 rekent in haar begroting op een gaswinning van 21 miljard kuub per jaar.

PvdA: naar 19 miljard kuub
DE WOORDEN: De PvdA noemt geen getal in haar verkiezingsprogramma. In het Noordelijk Lijsttrekkersdebat liet Lodewijk Asscher weten dat de gaswinning wat hem betreft 'zo snel mogelijk omlaag' moet, maar hij weet niet of dat in 2021 al kan. De PvdA liep mee in de fakkeltocht in Groningen, maar lijsttrekker Lodewijk Asscher ontbrak. Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer liepen wel mee.
DE BEREKENING: De Partij van de Arbeid berekent een gaswinning van 19 miljard kuub per jaar.

VVD: vasthouden aan 24 miljard kuub
DE WOORDEN: De VVD noemt geen getal in het verkiezingsprogramma, maar fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat weten dat de VVD pleit voor een stabiele gaswinning, zolang dat veilig is. De gaswinning kan volgens de VVD niet ineens heel erg omlaag.
DE BEREKENING: De VVD gaat in haar berekende begroting uit van de huidige situatie: 24 miljard kuub per jaar.
CDA: omlaag, maar hoeveel?
DE WOORDEN: De gaswinning moet minder, zegt lijsttrekker Sybrand Buma van het CDA. Maar in het Noordelijk Lijsttrekkersdebat weet hij nog niet hoeveel minder. Dat zie je terug in de berekening van het CPB. Volgens Agnes Mulder van het CDA is de de begroting niet leidend en streeft het CDA nog steeds verlaging na.
DE BEREKENING: Het CDA gaat in haar berekende begroting uit van de huidige situatie: 24 miljard kuub per jaar.

SGP: vasthouden aan de situatie
DE WOORDEN: 'De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat vereist', blijft SGP op de vlakte in haar verkiezingsprogramma.
DE BEREKENING: SGP gaat in haar berekende begroting uit van de huidige situatie: 24 miljard kuub per jaar.
DENK: 12 miljard kuub méér winnen
DE WOORDEN: DENK wil kolencentrales sluiten en dat opvangen met gas, schrijft de partij in het verkiezingsprogramma.
DE BEREKENING: DENK wil 12 miljard kuub gas per jaar méér winnen in de Groningse bodem, is te lezen in de berekeningen van het CPB.

PVV: totaal onbekend
DE WOORDEN: De PVV heeft geen officieel standpunt over de Groningse gaswinning.
DE BEREKENING: De PVV heeft geen berekeningen door het CPB laten doen.