Damster raad juicht plannen voor schoolcampus toe

© Martin Drent
De Damster raad heeft ingestemd met de plannen voor een schoolcampus in Appingedam. Het is de bedoeling dat alle middelbare scholen in Appingedam en Delfzijl en mbo-instelling Noorderpoort zich gaan vestigen op de campus.
'Wij zijn blij', klinkt het eensgezind in de raad. 'Dit is een kans die zich niet weer zal voordoen', zegt Ina Schenkel, fractievoorzitter van de ChristenUnie. PvdA-fractievoorzitter Joop van der Lei ziet de campus 'als een enorme versterking voor Appingedam als onderwijsstad'.

Dubbel gevoel

Alleen scheidend SP-fractievoorzitter Harry Rozema heeft een dubbel gevoel bij de plannen. 'De aanleiding hiertoe is jammer', zegt Rozema. De SP-voorman, die het fractievoorzitterschap neerlegt, doelt met zijn uitspraak op het geld waarmee het project wordt gefinancierd. In totaal kost de schoolcampus 55 miljoen euro. Het grootste gedeelte daarvan komt voor rekening van de NAM (14 miljoen euro) en Nationaal Coördinator Hans Alders (20 miljoen euro).

Gedeelde zorgen

Zonder dit aardbevingsgeld was de campus niet mogelijk geweest. 'Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel', zegt Rozema met Cruijffiaanse wijsheid. Ondanks de eensgezindheid van de raad, waren er ook gedeelde zorgen. Over wat er moet gebeuren met de oude schoolgebouwen en sporthal Eelwerd.
Momenteel maken de scholen nog gebruik van Eelwerd. Maar de campus krijgt een eigen sportzaal.

Sporthal tegen de vlakte?

De raad is bang dat de sporthal tegen de vlakte moet omdat het aantal gebruikersuren dan terugloopt. 'Zonde', vinden alle partijen die voor het behoud van de sporthal pleiten.
Wethouder Martien van Bostelen (PvdA) gaat onderzoeken of het mogelijk is om de hal te behouden. 'Maar als we Eelwerd blijven gebruiken, moet het hoe dan ook aardbevingsbestendig worden gemaakt.'

Oude schoolgebouwen

Hetzelfde geldt voor de oude schoolgebouwen. 'In het haalbaarheidsplan wordt gesproken over slopen. Maar misschien kunnen we daar ook een andere invulling aan geven', zegt Van Bostelen.
Het is overduidelijk dat Appingedam de plannen voor de schoolcampus toejuicht. Op 3 maart vergadert de gemeenteraad van Delfzijl over het project en wordt duidelijk hoe de wind daar waait.
Als alles volgens plan loopt, opent de campus in 2021 zijn deuren.

Staande ovatie
Voor burgemeester Rika Pot was het overigens de laatste officiële raadsvergadering. Op 1 maart neemt ze afscheid van de gemeente Appingedam. Haar opvolger, Anno Wietze Hiemstra uit Noordscheschut, neemt op 1 april het stokje over. Pot kreeg na afloop van de vergadering een staande ovatie.

Lees ook: