Provincie opent miljoenenfonds voor maatschappelijke initiatieven

© RTV Noord (archief)
Een fonds van 25 miljoen euro voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Dat heeft de provincie Groningen vrijdag opengesteld.
Dat betekent dat vanaf nu aanvragen kunnen worden ingediend voor financiële ondersteuning van dit soort initiatieven.

Lening in plaats van subsidie

De bedragen die de provincie verstrekt zijn geen subsidies, maar leningen. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP): 'Met het verstrekken van leningen kunnen we hetzelfde geld opnieuw gebruiken om maatschappelijke initiatieven verder te helpen. Vaak hebben initiatieven in onze provincie onvoldoende startgeld. Juist het verstrekken van dit geld in de vorm van een lening geeft rendement en dat kunnen we dan weer opnieuw investeren. In het geval van leefbaarheid hebben we ook een subsidieprogramma. Dit fonds met leningen vormt hier een mooie aanvulling op'.

Drie categorieën

Het fonds is opgedeeld in drie categorieën: tien miljoen voor leefbaarheidsdoelen, vijf miljoen voor zorg en acht miljoen voor energie. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks): 'We zien dat er veel initiatieven ontstaan op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Vaak is het lastig om bijvoorbeeld een gebouw energieneutraal te maken, omdat de kosten voor de baten uit gaan. Echter, investeren in energiemaatregelen rendeert vrij snel. Wij denken dan ook dat we met het geven van leningen meerdere duurzame projecten kunnen helpen gerealiseerd te worden'.

Aardbevingsgebied

Aan het fonds is vanuit het programma Kansrijk Groningen twee miljoen euro toegevoegd specifiek voor lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied. Dit heeft ten doel om projecten met een lening tot vijftigduizend euro te ondersteunen.