Wie plaatst toch die mysterieuze snelheidsmeters in Stad?

Wie wel eens door stad-Groninger woonwijken rijdt ziet ze regelmatig oppoppen: de displays die aangeven of je je aan de snelheid houdt.
Wie te hard rijdt ziet rode cijfers of een boos gezichtje, wie keurig dertig rijdt krijgt een groen getal of een gulle lach. Wie plaatst die borden daar eigenlijk en waarom?
Verkeerskundige Jeroen Bekhof legt uit dat de gemeente Groningen de displays plaatst op verzoek van bewoners die merken dat er te hard gereden wordt. 'Wat je doet is mensen attenderen op hun snelheid.' Automobilisten reageren daarop door vaart te minderen.

'Er zijn lieden zijn die proberen hoe hoog het bord kan'

Maar als je er een week later weer komt, kan de display zomaar verdwenen zijn. Dat is volgens Bekhof omdat de borden na korte tijd hun effect verliezen. In de eerste weken minderen automobilisten netjes hun snelheid, maar daarna raken ze eraan gewend. 'Dan kun je 'm langer laten staan, maar de doelgroep bereik je dan niet meer. En een neveneffect is dat er lieden zijn die proberen hoe hoog het bord kan en de zeventig willen aantikken.'

'Ik ben dolblij dat deze meting er nu staat'

Aan de Venuslaan in de wijk Paddepoel staat zo'n snelheidsdisplay. Bewoners klagen steen en been over automobilisten die de weg als racebaan gebruiken. 'Het is echt vreselijk. Heel gevaarlijk. Ik heb al eens eerste hulp verleend bij een ongeluk.' Het display is meer dan welkom, zegt een buurtbewoner. 'Ik ben dolblij dat deze meting er nu staat. Ik merk dat ze toch minderen als ze het bord zien.'
Dat het bord deze week nog verdwijnt valt in minder goede aarde, want het snelheidsprobleem komt daarmee direct terug. Ze zien dan graag andere maatregelen, zoals drempels. Maar die plaatst de gemeente liever niet. Bekhof: 'Het punt is dat we met een bus te maken hebben en die combinatie wordt wat lastig.' Ook de bezwaren van hulpdiensten spelen mee; die hebben last van drempels.

Prioriteiten stellen

Een andere optie zou zijn om de straat her in te richten; bijvoorbeeld met klinkers of het plaatsen van bomen. 'Dan krijg je meer het gevoel van woonstraat, maar daar zit een enorme kostenpost aan vast. Dat moet je afzetten tegen andere verkeerssituaties binnen de gemeente en prioriteiten stellen.' Volgens Bekhof probeert de gemeente het daarom eerst met gedragsbeinvloeding, zoals de snelheidsdisplays.

'Het zijn vaak de bewoners zelf die te hard rijden'

In de tussentijd beoordelen de verkeerskundigen van de gemeente of het nodig is om meer maatregelen te treffen. Vaak zal er eerst een gesprek komen met bijvoorbeeld de wijkraad. Want, zegt Bekhof: 'Het zijn vaak de bewoners zelf die te hard rijden.'