Dit betekenen politieke partijen voor het platteland en krimpregio's

Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over krimpregio's, het platteland en dorpen? Van 'scholen openhouden' tot 'vliegveld Eelde mag niet uitbreiden'.
RTV Noord wroet door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.

PvdA: banen introduceren

'We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat ze verbondenheid geven in kleinere leefgemeenschappen.'
'De PvdA wil 100.000 nieuwe banen introduceren van 100 tot 120 procent van het minimumloon op plekken waar geen verdringing is. Ze noemt als voorbeeld conciërges en assistenten op scholen, toezicht in het openbaar vervoer en ondersteuning van verenigingen.'
'Veelvoorkomende eenvoudige ziekenhuiszorg moet worden overgeheveld naar huisartsen en gezondheidscentra, waardoor de zorg dichterbij komt.'

CDA: rekening houden met regio's bij asielzoekers

'Bij de opvang van asielzoekers in ons eigen land houden wij voortdurend rekening met het draagvlak in de regio. Wij kiezen voor een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over het land.'
'Verder wil het CDA persoonlijke verzorging, zoals douchen, bij de zorg van de wijkverpleging onderbrengen. Op mbo-gebied ondersteunt de partij het kleinschalig beroepsonderwijs, aangesloten op de vraag van werkgevers in de regio.'

GroenLinks: investeren in krimpgebieden

'We investeren in de regionale economie, infrastructuur, cultuur en voorzieningen in regio's. GroenLinks wil de voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden op peil houden.'
'We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Landbouw mag geen schade aanbrengen aan de landbouwgrond.'
'GroenLinks vindt uitbreidingen van vliegvelden zoals Eelde niet nodig, vanwege de aanwezigheid van treinverbindingen.'

SP: mantelzorgpunten

'In krimpgebieden moetenoverheidsorganisaties niet worden gesloten. Het vestigen van publieke diensten in regio's met veel werkloosheid gaan we juist bevorderen.'
'In elke gemeente komt een mantelzorgpunt voor vragen en hulp. Ziekenhuizen mogen niet langer fuseren en ziekenhuizen behouden hun spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde.'
'Open landschappen worden niet langer aangevreten door nieuwbouw, bedrijventerreinen, kassen en wegen.'

VVD: weg met bed-bad-brood

'De VVD wil afscheid nemen van de bed-bad-brood opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers', zoals in bijvoorbeeld Groningen. 'Zij zijn definitief afgewezen en moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang neemt de prikkel voor vertrek weg.'

ChristenUnie: behoud overheidsdiensten in regio's

'Behoud overheidsdiensten in economisch kwetsbare regio's, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, regionale gevangenissen en gerechtshoven.  De economie in de grensregio's wordt versterkt door het wegnemen van belemmeringen voor grensarbeiders.'
'De verbinding Groningen-Bremen wordt versneld. Wij maken ons sterk voor een snel herstel van de Friesenbrücke.'
'Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en bouwen op zichtlocaties langs wegen wordt tegengegaan.'

D66: doveninternaat Haren als voorbeeld

'Met een aanvraag van school en ouder, moeten budgetten voor kinderen die extra zorg nodig hebben, geregeld zijn. In sommige gevallen blijft speciaal onderwijs door vakspecialisten noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het doveninternaat in Haren, waar 60 leerlingen les krijgen.'

Partij voor de Dieren: heropen politiebureaus

'Het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt, mag op geen enkel moment meer zijn dan een kwart van het aantal inwoners van een stad of dorp voorafgaand aan de opvang.' 
'Geen sluiting, maar heropening van politiebureaus en investeren in wijkagenten. '

50PLUS: goede verbindingen

'Nederland bestaat uit prachtige regio's, steden en dorpen. Elk met een eigen karakter, en dat moeten we zo houden. Voor de toekomst en de ontwikkeling van krimpregio's zijn goede verbindingen noodzakelijk.'

SGP: Verpaupering voorkomen

'Het Rijk moet oog hebben voor regionale bedrijvigheid en regionale structuurversterking, zoals het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe. De overheid moet ervoor zorgen dat bestuurlijke schaalvergroting binnen het onderwijs niet wordt bevorderd.'
'Om verpaupering in de stad of op het platteland door leegstand te voorkomen, moeten kantoorpanden benut kunnen worden voor het huisvesten van studenten of van mensen die pas een verblijfsvergunning hebben gekregen. Plattelandswoningen moeten kunnen worden gesplitst.'
'De rekening van vergroening in de landbouw mag niet eenzijdig bij boeren worden neergelegd. Jonge boeren hebben steun nodig, vooral degenen die een bedrijf hebben overgenomen.'

DENK: tegen rechtbanksluitingen

'DENK is tegen de sluiting van rechtbanken [in de buurt].'

PVV: niks over krimpregio's

De PVV heeft in haar verkiezingsprogramma niks staan over het platteland, dorpen of krimpregio's.
RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.