'We hopen geodata te koppelen aan aardbevingen'

© queenkv / flickr
Drie bedrijven willen met ondersteuning van onderzoeksbureau TNO zogenaamde geodata beschikbaar maken voor iedereen. Het doel: toegang geven tot wat er gebeurt onder je voeten.
Alle metingen die in de aardbodem worden gedaan, moeten samenkomen in de zogenaamde GeoDataCloud. Zo zouden ook de breuklijnen waarlangs de aarde heeft bewogen bij bevingen voor gebruikers zichtbaar zijn.

Bodembeweging relateren aan bevingen

Het GeoDataCloud project is een initiarief van dGB Earth Sciences. Het is een samenwerkingsverband tussen SGS Horizon, Z-terra en dGB met ondersteuning van TNO.
Woordvoerder Marieke van Hout van dGB: 'We hopen dat we het kunnen koppelen aan aardbevingen die er geweest zijn. Als we productiegegevens kunnen krijgen, kunnen we zeggen: op dát moment is er geproduceerd en dat heeft geleid tot die aardbeving.'

Wanneer is de data beschikbaar?

De data kan binnen een half jaar online staan. De initiatiefnemers hebben hun hoop gevestigd op financiële steun van de provincie.

Lees ook: