Dit zeggen de politieke partijen over... zorg en gezondheid

Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over de zorg en gezondheid? Moet er een zorgfonds komen?
RTV Noord wroet door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!

PvdA: Eigen risico afschaffen
'De PvdA schaft het eigen risico in de zorg af. Er komt een uniforme polis voor het basispakket, en verzekeraars mogen niemand weigeren. Maatschappen van medisch specialisten moeten in dienst komen van het ziekenhuis. Dat moet voorkomen dat er meer zorg wordt 'geproduceerd' dan er nodig is.'

'Veelvoorkomende eenvoudige ziekenhuiszorg moet worden overgeheveld naar huisartsen en gezondheidscentra, waardoor de zorg dichterbij komt. We willen dat er altijd voldoende medewerkers zijn om de zorg te geven die nodig is. Daar moet er een minimumnorm voor zorgen.'

VVD: Breed basispakket zorg
'Wij willen een breed basispakket. Du re medicijnen horen ook in dat pakket. Zorgverleners moeten worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling. Dus niet alleen op basis van het aantal uren dat aan een behandeling is besteed.'

'Wij willen dat de allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen de norm worden. Er moet een norm komen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.'

CDA: Zorgbonus voor familieleden en mantelzorgers
'Er moet een zorgbonus komen voor familieleden en mantelzorgers die voor langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen. Het moet een belastingvoordeel worden voor kinderen, ouders, grootouders en mantelzorgers. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden, krijgen een korting op de eigen bijdrage.'

De partij wil de marktwerking in de zorg terugdringen met een verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. 'Er moet een einde komen aan de budgetpolissen, want die tasten de solidariteit aan. Zorgverzekeraars worden niet langer volledig financieel risicodragend, zodat ze weer zieken en gehandicapten toelaten toe als verzekerden. Het eigen risico wordt verlaagd.'

Verder wil het CDA ook persoonlijke verzorging, zoals douchen, bij de zorg van de wijkverpleging onderbrengen. Kersverse ouders krijgen samen drie maanden extra verlof na de geboorte van hun kind.

D66: Huisartsen en zorg in de buurt centraal
'De kwaliteit van de zorg wordt transparant, zodat je echt kan kiezen. We stellen huisartsen en zorg in de buurt centraal.'

'We investeren in e-health en innovaties op gebied van gezondheid, in plaats van het behandelen van mensen. Er komt meer aandacht voor preventie en gezond leven.'

'Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben rechts op een waardig levenseinde. Zorgvuldige hulp is daarbij niet langer strafbaar.'

GroenLinks: Marktwerking strenger regelen
'We roepen de wildgroei aan zorgpolissen een halt toe. Er komen verzekeringspolissen met een breed basispakket. Het aantal polissen wordt beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft. Marktwerking in de zorg wordt strenger gereguleerd. Zorgverzekeraars mogen geen winstoogmerk hebben.'

'Om lagere prijzen voor medicijnen af te dwingen, worden medicijnen centraal door de overheid ingekocht. Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Balkenendenorm, net als bestuurders van zorgverzekeraars.'

SP: Tijd voor een Nationaal Zorgfonds
De SP wil een Nationaal Zorgfonds, met een bezettingsnorm voor voldoende personeel in de zorg en het afschaffen van het eigen risico. Ziektekostenpremies moeten inkomensafhankelijk worden; middeninkomens en lagere inkomens moeten profiteren.

'Gemeenten moeten een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorg krijgen. In elke gemeente komt een mantelzorgpunt voor vragen en hulp. Ziekenhuizen mogen niet langer fuseren en ziekenhuizen [zoals bijvoorbeeld het Refaja in Stadskanaal] behouden hun spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde. Specialisten gaan in loondienst werken en ziekenhuizen worden gefinancierd naar zorgbehoefte, niet naar het aantal operaties. Medicijnen en hulpmiddelen worden landelijk ingekocht.'

PVV: Geen eigen risico
Het eigen risico in de zorg moet volgens de PVV volledig worden afgeschaft. Wilders wil ook de bezuinigingen in de thuiszorg en ouderenzorg terugdraaien, en pleit voor meer handen aan het bed.

ChristenUnie: Eigen risico flink verlaagd
'Het verplichte eigen risico wordt aanzienlijk verlaagd. Het aantal zorgverzekeringspolissen wordt flink uitgedund en de budgetpolis wordt afgeschaft.'

'In elke regio of gemeente wordt een ombudsfunctie georganiseerd, die kan bemiddelden tussen cliënten en gemeenten. Er komt geen kostendelersnorm voor mantelzorg; de zogenaamde mantenzorgboete.'

'Winstuitkeringen passen niet in de zorg. Geld dat in de zorg wordt verdiend, blijft in de zorg. Plekken met veel jongeren, zoals scholen, worden rookvrij. Tabak wordt alleen verkocht in speciaalzaken. Het aantal plekken voor verkoop van alcohol wordt flink ingeperkt. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof.'

SGP: Eenvoudige hulp in de buurt
'Relatief eenvoudige, veel voorkomende zorg of spoedeisende hulp dienen in de buurt beschikbaar te zijn in een regionaal ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum of een polikliniek.'

'De SGP verlaagt het eigen risico. Er moeten meer handen aan het bed komen. Het persoonsvolgend budget komt in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor. Hiermee kunnen alle mensen die levensla ng en levensbreed zorg en ondersteuning nodig hebben, een zorgaanbieder kiezen die helemaal bij hen past. Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier.'

'Het is uiterst ongewenst dat ons belastingstelsel mantelzorgers en vrijwilligers afstraft in plaats van beloont. Dat moet écht anders!'

DENK: Voor een Nationaal Preventiefonds
'We willen meer samenwerking in de eerstelijnszorg door lokale gezondheidscentra stimuleren. We zijn ook voor het verplaatsen van de specialistische zorg naar de eerstelijnszorg, met de bijbehorende compensatie voor de behandeling.'

'DENK is voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. De overheid moet prijs- en volume-afspraken maken voor dure geneesmiddelen. We zijn voor een Nationaal Preventiefonds voor het bevorderen van een gezonde levensstijl.'

'Er moet een wettelijk minimum komen van twee gekwalificeerde zorgverleners per acht mensen in een verpleeghuis. Er moeten meer bedden komen in de ggz en we zijn voor het compenseren van de Nationale Politie vanwege verwarde personen.'

Partij voor de Dieren: Geen eigen risico, wel een Zorgfonds
'Er komt een Nationaal Zorgfonds dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. Het eigen risico wordt afgeschaft; de eigen bijdrage voor jeugdzorg ook. Er komt meer aandacht voor de individuele behoefte van elke zorgvrager. De overheid garandeert een divers aanbod van zorgcentra.'

'De overheid stimuleert een gezonde leefwijze. Thuisbevallingen moeten overal in Nederland mogelijk blijven. De overheid start een campagne voor langdurige borstvoeding. Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. De fabrieksproductie van ongezond voedsel wordt aangepakt - er komen wettelijke normen voor de maximale gehaltes zout, suiker en vet in bewerkte voeding.'

*RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN:
Meer over dit onderwerp:
tk2017 GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws