Wat zeggen de nieuwe politieke partijen over Groningen en de gaswinning?

© RTV Noord/Robert Pastoor
De standpunten van de gevestigde politieke partijen over gaswinning en aardbevingen zijn bekend. Maar hoe denken de nieuwe partijen over onze provincie en problemen?
Bij RTV Noord wroeten we in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Dat doen we op verschillende thema's, als de aardbevingen, krimp, maar ook
, geld, gezondheid en onderwijs.
We hanteren daarbij een selectie van de partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten en voor de aanstaande verkiezingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels. Daar weten we de aardbevingsstandpunten en hun cijfers van.
Nu nemen we de nieuwe partijen onder de loep. Wat zijn de standpunten van de nieuwe politieke partijen over Groningen, de gasw inning, aardbevingen en de krimp?

Nieuwe Wegen: om Groningen heen gaan staan

Lijsttrekker: Jacques Monasch
'Nederland moet om Groningen heen gaan staan. Er is grote schade gedaan aan het leven, welzijn en de fysieke veiligheid van Groningers. De Nederlandse politiek moet daarom zij aan zij optrekken met Groningen om de gaswinning verder af te bouwen naar een voor iedereen acceptabel niveau. Daarom moeten er nu stappen worden gemaakt om de gaswinning in Groningen af te bouwen naar 12 miljard kuub.'
'Stimuleer ondernemers tot regionale clusters van bedrijvigheid met beroepsonderwijs en universiteiten, ook in de zogenaamde krimpgebieden.' - Lees het programma

Piratenpartij: Elk jaar minder gas winnen

Lijsttrekker: Ancilla van de Leest
'De gaswinning in Groningen dringen we verder terug. Wij vinden dat de contourlijnen, die mede door de NAM zijn bepaald, moeten worden losgelaten; de staat de aardbevingsschade moet vergoeden (en moet verhalen op de NAM) en dat de schadetaxateurs onafhankelijk moeten zijn. De overheid moet weer bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden. De gaswinning moet ieder jaar afnemen.'
'Er moet een HSL-verbinding komen tussen Groningen – Amsterdam en Groningen – Bremen/Berlijn, om een economische impuls te geven aan de regio.' - Lees het programma

Artikel1: gaswinning beperken

Lijsttrekker: Sylvana Simons
'In Groningen wordt de gaswinning beperkt tot het niveau dat nodig is om de overlast voor omwonenden in toom te houden (maximaal 21 miljard m3 gas/jaar).' - Lees het programma

Forum voor Democratie: adequate compensatie

Lijsttrekker: Thierry Baudet
'Adequate compensatie van de slachtoffers van de gasboringen in Groningen zonder bureaucratische rompslomp.' - Lees het programma

Lokaal in de Kamer: veiligheid garanderen

Lijsttrekker: Jan Heijman
'Lokaal in de Kamer wil structurele oplossingen voor de inwoners die getroffen worden door schade door winning van delfstoffen. De gevolgen van gaswinning zijn voelbaar en zichtbaar in de noordelijke provincies.'
'Lokaal in de Kamer stelt de veiligheid van inwoners voorop en wil dat deze door de nationale overheid gegarandeerd wordt. De overheid gaat inwoners ontzorgen en gericht compenseren. De centrale overheid stelt een fonds in dat de schades na de winning van delfstoffen compenseert. Een onafhankelijke schadeafhandeling is hierbij essentieel.' - Lees het programma

Vrijzinnige Partij: breng krimpgebieden in balans

Lijsttrekker: Norbert Klein
'Versterking van de leefbaarheid van het platteland en het weer in balans brengen van de krimpgebieden hoort bij een goed landschapsbeleid.' - Lees het programma

Geen vermelding van Groningen, gaswinning, aardbevingen, krimp of dorpen:

VNL/ Voor Nederland (Jan Roos), GeenPeil (Jan Dijkgraaf), OndernemersPartij (Hero Brinkman), De Burger Beweging (Ad Vlems) en Niet Stemmers (Peter Plasman).