Nog geen ja/ja-stickers voor Stadjers

© Flickr/Pietplaat (Creative Commons)
Voorlopig krijgen alle Stadjers ongeadresseerd reclamedrukwerk nog gewoon in de bus. Een aangenomen motie tijdens het voorjaarsdebat van vorig jaar vroeg of alleen mensen met een zogenaamde ja/ja-sticker het ongeadresseerde reclamedrukwerk in de bus konden krijgen.
Nog niet overtuigd

Het college is nog niet overtuigd van de ja/ja-sticker. Dit naar aanleiding van het gebruik van de sticker in Amsterdam. Daar willen ze de ja/ja-sticker gaan invoeren, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Rechtszaak

Amsterdam is van plan om de sticker vanaf juli 2017 in te voeren. Maar brancheverenigingen hebben een rechtszaak aangespannen. Zij denken economische schade op te lopen door de stickers.

Rechtszaak afwachten

Het Groninger stadsbestuur wil eerst de uitspraak van de rechter afwachten voordat ze overgaan tot de ja/ja-sticker. Ook wil het beter in kaart krijgen of de sticker leidt tot het gewenste resultaat: minder huishoudelijk afval.

Rechtstreeks in de vuilnisbak

Er zou een half tot één miljoen kilo aan reclamefolders ongelezen worden weggegooid. Het stadsbestuur wil dat graag voorkomen en blijft daarom wel de ontwikkeling van de sticker in Amsterdam volgen.

Tot die tijd

De ja/ja-sticker wordt dus voorlopig op de lange baan geschoven. Stadjers die niet zitten te wachten op reclamefolders kunnen dat overigens wel met andere stickers aangeven. Daar zijn dan weer nee/ja- en nee/nee-stickers voor.