D66 vraagt Kamp om alternatief voor windpark Veenkoloniën

© FPS/Jos Schuurman
D66 heeft zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten van Drenthe vragen gesteld over de plannen voor een windpark in de Veenkoloniën.
.

Op zoek naar ander gebied

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven nam de vragen van de Drentse Statenfractie aan Gedeputeerde Staten over en diende ze in bij minister Kamp. In beide gevallen vraagt de partij op te zoek te gaan naar een ander gebied voor windenergie in Drenthe.

Actie tegen het park

Inwoners van de Veenkoloniën voeren actie tegen de plannen voor een windmolenpark, omdat ze bang zijn voor overlast en aantasting van hun leefomgeving. In plaats daarvan willen ze dat er een zonnepark komt.