Aardbevingscertificaten in strijd tegen ellende schade-afwikkeling

© Jos Schuurman/FPS
'Hiermee moet een einde komen aan al het gedoe rond schade-afwikkeling in het aardbevingsgebied. Ons plan geeft rust.'
Dat zegt universitair hoofddocent Edwin Woerdman van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de uitgifte van zogenoemde aardbevingscertificaten. Samen met Minne Dulleman van TKP Pensioenen heeft hij een systeem bedacht, waarmee afgerekend zou kunnen worden met de tijdrovende en ergerniswekkende schade-afwikkeling.

Vergoeding

Uitgangspunt is dat alle huiseigenaren een aardbevingscertificaat van de NAM krijgen. Op basis daarvan krijgt de bewoner een vergoeding, die gekoppeld is aan de aardbevingen. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel het aantal bevingen als de hoeveelheid grondtrillingen.
Dat certificaat levert de huiseigenaar ieder jaar een bedrag op, dat afgeleid is van de gasopbrengsten. 'En hiermee wordt het lagere woongenot gecompenseerd. De certifcaten kunnen ook verhandeld worden, waardoor mensen makkelijker het gebied kunnen verlaten', licht Woerdman toe.

Realiseerbaar?

Hij woont net als Dulleman zelf ook in het aardbevingsgebied. 'Afgezien van de verdere invulling van dit systeem, gaat het ons er vooral om dat een einde komt aan al die ellende en tijdrovende toestanden rond de schadevergoedingen. Of het realiseerbaar is? Dat valt te bezien, maar het gaat ons er vooral om de discussie hierover op gang te brengen.'

Lees ook: