Dit zijn de Groningse kandidaten bij de verkiezingen

De Groningse kandidaten.
De Groningse kandidaten. © RTV Noord
Wie moeten we kiezen als we Groningen en het geluid van Groningers in de Tweede Kamer willen horen? Je kan terecht bij verschillende politieke partijen.
RTV Noord zet de Groningse kandidaten op verkiesbare plekken op een rij. We gaan daarbij uit van de indicaties die peilingen de afgelopen weken geven.

Arno Rutte, VVD (20 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Hengelo
Arno Rutte is Tweede Kamerlid voor de VVD, met als portefeuilles curatieve zorg, medische ethiek en cultuur.
'Sinds september 2012 ben ik lid van de Tweede Kamer voor de VVD en mag ik me in die rol inzetten voor dat wat me het meest aan het hart gaat: steeds betere gezondheidszorg voor iedereen. Iedere dag knok ik als politicus om onze uitstekende gezondheidszorg beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen.'

Joost van Keulen, VVD (36 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Deventer

De VVD staat in de peilingen weliswaar niet op 36 zetels, maar ze schommelt in de peilingen als tweede partij wel tussen de 20 en 30 zetels. Als de V VD opnieuw gaat regeren, kunnen posities op de lijst opschuiven en kan Joost van Keulen wel eens in aanmerking komen voor een plek in de Tweede Kamer.
Van Keulen is sinds mei 2014 wethouder van Economische Zaken in de stad Groningen. Daarin houdt hij zich bezig met innovatie, handelsrelaties en de ontwikkeling van de binnenstad. Zo opende hij de Primark en gaf hij meer ruimte aan winkeliers en horeca.
'Landelijke en Europese regelgeving kan op lokaal niveau ontwikkelingen in de weg staan. Hierdoor en door de neiging tot betutteling staat de vrijheid van inwoners en ondernemers onder druk. Ik denk dat ik met mijn ervaring op lokaal niveau van toegevoegde waarde kan zijn als Tweede Kamerlid.'

Henk Nijboer, PvdA (7 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Groningen

Groninger Henk Nijboer is sinds de verkiezingen van 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met een rol als woordvoerder op gebied van financiën. Daarvoor was hij lid van de Provinciale Staten in Groningen. De econoom pleit door een strenge bonuswetgeving, meer werkgelegenheid en bescherming van de verzorgingsstaat. En voor Groningen:
'Als Groninger blijf ik strijden voor de veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid van de Groningers in het aardbevingsgebied. De gaskraan moet verder dicht, mensen met schade moeten sneller geholpen worden en een vast deel van de gasbaten moet in het noorden worden geïnvesteerd.'

William Moorlag, PvdA (9 op de lijst)

Komt uit Winsum, geboren in Onderdendam

'Een Grunneger die voor de PvdA het Rode Noorden in de Tweede Kamer wil vertegenwoordigen'. Zo omschrijft William Moorlag zichzelf op Twitter. Hij was eerder gedeputeerde in de Provinciale Staten, werkte bij vakbond van FNV en is nu directeur van het Drentse werkleerbedrijf Alescon.
'Het is belangrijk dat iedereen bestaanszekerheid en fatsoenlijk werk geboden wordt, er moet een eerlijkere verdeling komen van welvaart en inkomen. Armoede moet de wereld uit, de zorg moet anders worden georganiseerd. Hier help ik met mijn noordelijke nuchterheid in Den Haag graag aan mee.'

Anne Kuik, CDA (11 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Emmen

Anne Kuik is vanaf 2010 gemeenteraadslid in Groningen. Daar kwam ze op voor het toegankelijk maken van de stad voor mensen met een beperking, kleine ondernemers en bescherming van prostituees. 'Den Haag moet zich minder richten op de koppen in de Telegraaf en meer op wat bij de mensen thuis speelt. Juist voor Groningers is dat ongelooflijk belangrijk.'
'Als het gaat om aardbevingsproblematiek wil ik daarom: 1. Veiligheid voorop. 2. Gas omlaag. 3. Snelle en volledige compensatie bij schade. We moeten meer omkijken naar elkaar, zodat iedereen mee kan doen.'
Ook wil Kuik zich inzetten voor een belastingvoordeel voor mantelzorgers en 'vaste grond onder de voeten' voor ex-studenten met een torenhoge studieschuld dankzij het leenstelsel.

Antje Diertens, D66 (18 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Groningen

Antje Diertens is oud-wielrenner en voorzitter van het comité WK Wielrennen. In Den Haag wil ze zich richten op de sport. 'Het maatschappelijk rendement van sport is enorm. Denk aan de verbindende en sociale factor van sport.'
'Als noordelijke volksvertegenwoordiger wil ik me graag inzetten om onze democratie te behouden en te vernieuwen. Dat komt het onderwijs, het ondernemerschap, de zorg, de mensenrechten en de veiligheid ten goede.'

Sandra Beckerman, SP (6 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Veenendaal

Sandra Beckerman is nu fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen. Daar maakte ze zich hard voor de leefbaarheid in de provincie. Ze is nu de op één na hoogste nieuwkomer op de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, op plek zes.
'Steeds moeten we in Groningen het gevecht aan met gasgiganten. Steeds moeten we knokken tegen Haagse vernielzucht en onverschilligheid. In dat gevecht loopt de SP voorop. Wij weten dat er een toekomst is zonder NAM en dat de gaswinning fors omlaag moet. Ik ben trots dat ik met deze en andere Groningers een vuist heb gemaakt tegen de machtsmisbruikers. We organiseerden ons en boeken overwinningen. Er is veel meer nodig. We moeten de macht terug pakken, in het onderwijs, in de zorg en in de buurt.'

Stieneke van der Graaf, ChristenUnie (6 op de lijst)

Komt uit Groningen, geboren in Zwartsluis (Overijssel)

Stieneke van der Graaf is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen, en vanaf 2013 ook fractievoorzitter van de ChristenUnie op het provinciehuis. Ze is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de landelijke ChristenUnie.
'In het dagelijks leven werk ik als jurist bij een bedrijf dat zich richt op financiering van micro- en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. In mijn politieke werk vormen gerechtigheid, duurzaamheid en internationale samenwerking een rode draad.'
Tegen het Nederlands Dagblad zegt ze: 'Veel van de vraagstukken waarmee ik bezig ben, spelen ook in de landelijke politiek. In mijn eigen regio zijn er grote uitdagingen op terreinen als werkgelegenheid, bevolkingskrimp en de gaswinning. Mijn rol als volksvertegenwoordiger is veranderd door de aardbevingen. Ik kan en wil niet anders dan voor deze mensen opkomen.'

Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
: