Wat betekent VVD voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Mark Rutte
Lijsttrekker Mark Rutte © Jos Schuurman/FPS
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: VVD
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen ontstaat, moet worden gecompenseerd. Als gevolg van de gaswinning is er een complexe situatie in Groningen ontstaan. Inwoners en ondernemers ondervinden problemen met betrekking tot hun veiligheid, de versterking van panden en de afhandeling van schade.'
'Verantwoordelijkheden moeten volstrekt duidelijk zijn en via eenvoudige procedures moeten inwoners en bedrijven hun recht snel kunnen halen. Indien nodig wordt wet- en regelgeving daartoe aangepast. De veiligheid voor de omwonenden en bedrijven bij de gasproductie moet bovendien altijd voorop staan. Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat.'

WERK EN GELD

'Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden, zodat het makkelijker wordt om een vaste baan te krijgen. Daarom wil de VVD dat cao's niet langer bindend zijn: werkne mers en -gevers moeten zelf afspraken kunnen maken over een contract. Het opzeggen van een contract moet makkelijker en minder duur worden. Daarnaast is de VVD ervoor dat werkgevers meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van een langere duur aan kunnen bieden.'
'Voor ondernemers moet de Belastingdienst niet in de weg zitten. Ook moet er voor hen minder administratieve plicht zijn om mensen in dienst te nemen. De VVD wil dat nieuwe werklozen de eerste drie maanden een hogere werkloosheiduitkering krijgen. De uitkeringsperiode wordt wel verkort van 24 naar 18 maanden. Werkgevers moeten zelf de arbeidsduur kunnen verkorten om werkgelegenheid te kunnen behouden.'

GEZONDHEIDSZORG

'Wij willen een breed basispakket. Dure medicijnen horen ook in dat pakket. Zorgverleners moeten worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling. Dus niet alleen op basis van het aantal uren dat aan een behandeling is besteed.'
'Wij willen dat de allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen de norm worden. Er moet een norm komen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.'

ASIELBELEID

'De VVD wil afscheid nemen van de bed-bad-brood opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals in bijvoorbeeld Groningen. 'Zij zijn definitief afgewezen en moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang neemt de prikkel voor vertrek weg.' Daarnaast wil de partij dat vluchtelingenopvang zoveel mogelijk in de landen van vertrek wordt geregeld. 'Het geld dat we nu aan opvang in Europa uitgeven, kunnen we daar veel efficiënter besteden.'
'Voor migranten uit veilige landen is hier geen plek. Immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten niet meer direct volledige aanspraak kunnen maken op de gehele Nederlandse sociale zekerheid.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Wij willen dat het Europese landbouwbudget niet langer wordt ingezet om de klassieke landbouw te subsidiëren, maar plaatsmaakt voor subsidiëring van innovatieve, hoog productieve en efficiënte landbouw. Met een hogere opbrengst per hectare wordt er genoeg voedsel geproduceerd én blijft er voldoende ruimte over voor recreatie en natuur. Hierdoor kan het Europese landbouwbudget worden verlaagd en kunnen ook Europese regels worden geschrapt.'
Verder moet volgens de VVD het dier centraal staan. 'De leefruimte per koe is belangrijker dan het totaal aantal koeien per stal.'

ONDERWIJS

'Alleen de beste docenten komen voor de klas te staan. Daarom handhaven we de toelatingseisen voor de pabo. Op basisscholen kunnen ook vakleerkrachten, die bijvoorbeeld techniek, ICT en Engels onderwijzen, worden ingezet. In het voortgezet onderwijs hebben alle docenten bij voorkeur een master gevolgd. Betere docenten verdienen een betere beloning en meer waardering. Docenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren, bijvoorbeeld in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of juist aan leerlingen met een grote leerachterstand.'
'Van elke opleiding mag worden verwacht dat zij perspectief geeft op een baan. Daarom willen wij regelmatig laten toetsen en publiceren of afgestudeerden snel een baan vinden en of zij na een aantal jaar werkervaring tevreden zijn. Ook willen we dat meer jongeren de kans krijgen om op de werkvloer te worden opgeleid. Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te worden verankerd.'

VEILIGHEID

'Om aanslagen te voorkomen, pakken we uitkeringen, paspoorten en verblijfsvergunningen van jihadgangers. Het uitreizen naar het buitenland, met als doel het plegen van of het bijdragen aan een terroristisch misdrijf, moet strafbaar worden. Wie zich aansluit bij een terroristische organisatie, verliest het recht om Nederlander te zijn. We trekken dan het Nederlanderschap in, of iemand nu strafrechtelijk veroordeeld is of niet. Strijders die terugkeren, willen we bovendien meteen opsluiten.'