Wat betekent PvdA voor Groningen en Nederland?

Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: de Partij van de Arbeid, ofwel PvdA.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!

GRONINGS GAS
'Een vast deel van de opbrengst van de gaswinning willen we investeren in de regio Groningen. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regio en voor de andere helft voor een toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Het wordt een afspraak voor tien jaar.'

'De schadeafhandeling moet bij de NAM worden weggehaald. Schade moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt. Er moet een onafhankelijk toezicht komen op de gaswinning.'

WERK EN GELD
'Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen moet verdwijnen. We willen hogere lonen realiseren via afspraken met werkgevers en werknemers. Om vast werk aantrekkelijker te maken willen we een werknemerskorting, vergelijkbaar met de zelfstandigenaftrek. We willen gelijke behandeling van uitzendkrachten en payrollers ten aanzien van collega 9;s die in dienst zijn. Werkgevers die tijdelijke contracten aanbieden, krijgen een andere WW-premie dan werkgevers die vaste contracten aanbieden. Ook willen we fondsen waardoor werknemers zich kunnen laten omscholen naar sectoren waar tekorten zijn. Voor alle zzp'ers komt een basisverzekering die bescherming biedt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.'

'We willen een einde maken aan arbeidsmigratie op basis van kostenverschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse collega's. Ook willen we dat alle mensen die werken minstens het minimumloon verdienen en pensioen opbouwen.'

'De PvdA wil 100.000 nieuwe banen introduceren van 100 tot 120 procent van het minimumloon op plekken waar geen verdringing is.' Ze noemt als voorbeeld conciërges en assistenten op scholen, toezicht in het openbaar vervoer en ondersteuning van verenigingen.

GEZONDHEIDSZORG
'De PvdA schaft het eigen risico in de zorg af. Er komt een uniforme polis voor het basispakket, en verzekeraars mogen niemand weigeren. Maatschappen van medisch specialisten moeten in dienst komen van het ziekenhuis. Dat moet voorkomen dat er meer zorg wordt 'geproduceerd' dan er nodig is.'

'Veelvoorkomende eenvoudige ziekenhuiszorg moet worden overgeheveld naar huisartsen en gezondheidscentra, waardoor de zorg dichterbij komt. We willen dat er altijd voldoende medewerkers zijn om de zorg te geven die nodig is. Daar moet er een minimumnorm voor zorgen.'

ASIELBELEID
'Asielzoekers die mogen blijven, moeten zoveel mogelijk worden gehuisvest in de regio van de eerste opvang. Statushouders krijgen voorrang bij huisvesting. In plaatsen met tekorten aan woningen worden tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen gebouwd voor statushouders en mensen op de wachtlijst.'

'Diegenen die niet in Nederland mogen blijven, bieden we een terugkeerplan aan. We willen harde afspraken maken met landen over het terugnemen van hun afgewezen onderdanen. Landen die niet meewerken, leggen we sancties op.'

'De grootte van azc's moet beter passen bij de omvang van het dorp of de stad.'

LANDBOUW EN NATUUR
'Wij willen dat er meer veevoer uit de eigen akker- en tuinbouwrestproducten worden gehaald zodat we kunnen stoppen met de import van de dure en niet-duurzame soja. De mest die op het land wordt uitgereden, moet gezond zijn voor het milieu. We willen pesticiden verbieden en het gebruik van antibiotica in de veehouderij afbouwen. Er komt een einde aan de bouw van megastallen. Boeten moeten kunnen aantonen dat hun dieren een goed leven hebben gehad. Provincies krijgen de bevoegdheid om extra eisen te stellen aan de veehouderij als het gaat om de volksgezondheid en het milieu.'

'De Europese normen voor auto's worden verder aangescherpt zodat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe personenauto's, motoren, bromfietsen en scooters worden verkocht.'

ONDERWIJS
'We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat ze verbondenheid geven in kleinere leefgemeenschappen. Kinderen met beperkingen doen zoveel mogelijk mee in het reguliere onderwijs. Scholen met veel kinderen met leerachterstanden, willen we extra middelen geven. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar.'

'De hogere vmbo-niveaus moeten verlengd worden tot vijf jaar, net zoals de havo. We willen een maatwerkdiploma, zodat kinderen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. We willen extra investeren in de doorstroom van mvo naar hbo, via bijvoorbeeld zomerscholen.'

PvdA gaat het studievoorschot - de opvolger van de basisbeurs - monitoren en 'zo nodig bijstellen. We willen de hoogte van het collegegeld begrenzen. Mensen met een hbo-opleiding die willen doorstromen naar de universiteit moeten dat tegen het wettelijk collegegeld kunnen doen.'

VEILIGHEID
'Één wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. Mensen die agenten of andere hulpverleners bedreigen, worden hard aangepakt. Gemeenten maken voor elke buurt een buurtplan met de bewoners waarin de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid staan.'

'Iedereen moet kunnen zien welke informatie de overheid van je opslaat en doorgeeft. Ook bedrijven moeten duidelijkheid geven wat zij van je weten. Het verzamelen van steeds grotere hoeveelheden data helpt opsporingsdiensten. Projecten die radicalisatie tegen kunnen gaan, krijgen meer steun.'

'Mensen die een taakstraf ontlopen, moeten de gevangenis in en hun tijd daar uitzitten.' Verder wil de PvdA wietteelt legaliseren.

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!
Meer over dit onderwerp:
tk2017 GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws