Wat betekent SP voor Groningen en Nederland?

Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: SP.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!

GRONINGS GAS
'Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken bij welk niveau van gaswinning in het Groningerveld de risico's worden geminimaliseerd. Tot die tijd kiezen we voor een forse vermindering van de gaswinning tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Shell en ExxonMobil (verenigd in de NAM) gaan niet langer meer over het onderzoek, de schadevaststelling, de afhandeling en de versteviging van huizen.'

'We boren niet meer naar gas op land en in het Waddengebied. Het verbod op bouwen langs de Noordzeekust blijft gehandhaafd. Voor bodemdaling komt een speciaal actieprogramma.'

'Om het gasgebruik versneld af te bouwen, worden gebouwen en woningen zo snel mogelijk geïsoleerd. De aansluitplicht voor nieuwbouw vervalt.'

WERK EN GELD
De SP stelt in haar verkiezingsprogramma dat iedereen die AOW wil op zijn 65ste, dat moet kunnen krijgen. De AOW, het minimumloon en het sociaal minimum moeten omhoog.

'De WW-premie w ordt verlaagd bij vast werk en verhoogd bij flexibel werk. De ontslagvergoeding treedt al na één maand in werking en gaat naar twee derde van het laatst verdiende loon, in plaats van een derde. De 'tegenprestatie' moet uit de bijstand en de 'mantelzorgboete', een korting op de uitkering voor mensen die anderen ondersteunen, wordt helemaal afgeschaft.'

'Kleinbedrijven krijgen een kleinschaligheidsaftrek en lagere lasten. Het midden- en kleinbedrijf moet een nationale investeringsbank krijgen. Voor ZZP'ers komt een betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Stukloon wordt afgeschaft.'

'De SP wil een nieuwe vijfde belastingschijf van 65 procent voor inkomsten vanaf 150.000 euro. De belasting voor midden en lagere inkomers gaat omlaag', maar daar geeft de SP geen percentages voor belastingschijven bij.

GEZONDHEIDSZORG
De SP wil een Nationaal Zorgfonds, met een bezettingsnorm voor voldoende personeel in de zorg en het afschaffen van het eigen risico. Ziektekostenpremies moeten inkomensafhankelijk worden; middeninkomens en lagere inkomens moeten profiteren.

'Gemeenten moeten een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorg krijgen. In elke gemeente komt een mantelzorgpunt voor vragen en hulp. Ziekenhuizen mogen niet langer fuseren en ziekenhuizen [zoals bijvoorbeeld het Refaja in Stadskanaal] behouden hun spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde. Specialisten gaan in loondienst werken en ziekenhuizen worden gefinancierd naar zorgbehoefte, niet naar het aantal operaties. Medicijnen en hulpmiddelen worden landelijk ingekocht.'

ASIELBELEID
'Migranten en statushouders moeten zo snel mogelijk onderwijs krijgen met aandacht voor de vrijheden, rechten en plichten in ons land. Mensen die terugkeren uit Syrië of andere landen, worden na een rechterlijke toets verplicht opgenomen in een deradicaliseringstraject.'

'Er komt een specifiek integratiebeleid voor mensen met een grote achterstand, zodat taal en werkloosheid, maar ook eer gerelateerd geweld wordt aangepakt.'

'Bij het toewijzen van woningen krijgen mensen in een schrijnende situatie voorrang. De voorraad sociale huurwoningen wordt vergroot om de wachtlijsten te verkorten. Middeninkomens tot anderhalf keer modeel moeten ook in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning, zodat er meer gemengde wijken ontstaan.'

'Het kinderpardon wordt ruimhartig uitgevoerd en we komen tegemoet aan de wensen gemeenten voor een bed-bad-broodregeling.'

LANDBOUW EN NATUUR
'Provincies, gemeenten en buurten maken zelf duurzame energie-plannen. Er komt een wettelijke regeling voor inspraak van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten die de leefomgeving beïnvloeden. We willen in 2050 een CO2-neutrale samenleving.'

'Open landschappen worden niet langer aangevreten door nieuwbouw, bedrijventerreinen, kassen en wegen. De bouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt niet toegestaan wanneer daar geen duidelijke vraag naar is.'

'De dieronvriendelijke bio-industrie moet diervriendelijke en duurzame veehouderij worden. Er komen geen nieuwe megastallen en van alle stallen wordt de brandveiligheid verbeterd. Het aantal kippen, varkens, geiten en andere dieren wordt verminderd. Daarnaast willen we geen zieke dieren ruimen, maar ze vooraf prikken.'

ONDERWIJS
'De SP wil een studiebeurs voor alle studenten, met een verhoogde aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een lager inkomen. Leerlingen krijgen meer mogelijkheden om van het vmbo naar de havo te gaan en van het mbo naar de hbo.'

'In het basisonderwijs mogen klassen niet meer dan 30 leerlingen hebben. Op termijn mogen klassen maximaal 23 kinderen groot worden. Het personeel, studenten en ouders moeten meer te zeggen hebben over de begroting overal in het onderwijs. De Cito-toets, rekentoets en 'kleurtoets' worden niet verplicht opgelegd. Scholen mogen studenten niet extra laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding (zoals een laptop), en een tweede studie kost hetzelfde collegegeld als de eerste.'

VEILIGHEID
'Agressie tegen hulpverleners wordt altijd hard aangepakt met straffen en boetes. We zorgen voor meer diversiteit bij de politie, besteden aandacht aan het bestrijden aan etnisch profileren en investeren in meer financieel rechercheurs om criminelen te raken in hun portemonnee.'

'De teelt en verkoop van softdrugs wordt gelegaliseerd. Er komt een programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen gedwongen prostitutie, de zelfbeschikking van vrouwen en eer gerelateerd geweld. We publiceren een lijst van organisaties die haat zaaien en geweld prediken.'

'De AIVD krijgt geen 'sleepnet' om zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk mensen bin nen te halen. Overheden koppelen data niet automatisch aan elkaar en zijn transparant over wat ze van Nederlanders weten. Er komen duidelijke regels over wat banken, verzekeraars en andere bedrijven over mensen mogen verzamelen.'

EN VERDER:
'In krimpgebieden moeten overheidsorganisaties niet worden gesloten. Het vestigen van publieke diensten in regio's met veel werkloosheid gaan we juist bevorderen.'

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!
Meer over dit onderwerp:
tk2017 GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws