Inspectie geeft ziekenhuizen Treant onvoldoende

© Dennis Venema
De ziekenhuizen van de Treant Zorggroep blijven voorlopig onder intensief toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en het Scheper ziekenhuis in Emmen scoren volgens de inspectie een onvoldoende. Zij stonden onder toezicht sinds medio 2016.

Bijna voor de helft onvoldoende

De inspectie bracht op 26 november vorig jaar een bezoek aan de ziekenhuizen. Uit het rapport dat de toezichthouder maandag heeft gepubliceerd, blijkt dat de ziekenhuizen op 11 van de 26 getoetste items een onvoldoende scoren.
Zo verloopt het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem niet volgens plan. Dit systeem zorgt ervoor dat risico's binnen een ziekenhuis beheersbaar zijn. Hier hoort onder meer een registratiesysteem voor incidenten bij en een plan om de veiligheid van patiënten te garanderen.

Cliëntenraad

De inspectie geeft verder aan dat de cliëntenraad beter bij de uitvoering van de plannen moet worden betrokken, terwijl de Raad van Toezicht haast moet maken met het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht zegde eind vorig jaar twee leden van de Raad van Bestuur de wacht aan. Wel is Peter Hoppener toegetreden als interim-bestuurder.
'Dit betekent dat de raad van toezicht binnen een redelijkerwijs kortste termijn komt tot de benoeming van een complete raad van bestuur', zo schrijft de inspectie.

Verbeterplan

De Treant Zorggroep heeft intussen een verbeterplan ingediend bij de inspectie. Toch handhaaft de inspectie het intensieve toezicht voorlopig.
Als gevolg hiervan moet Treant minimaal één keer per maand een voortgangsrapportage aan de inspectie sturen.

Lees ook: