Wat betekent DENK voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Tunahan Kuzu
Lijsttrekker Tunahan Kuzu © Bart Maat/ ANP
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: DENK.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'Alle kern- en kolencentrales moeten dicht, de smerigste als eerst. Dit kunnen we opvangen met gas.'
In de berekeningen van het Centraal Plan Bureau, laat DENK weten hoe ze dat wil doen. De partij wil per jaar 12 miljard kuub meer gas uit de Groningse grond winnen, tot 36 miljard kuub per jaar. Dat moet de staatskas 1,7 miljard euro extra opleveren.
In de doorrekening van het CPB staat ook dat DENK 0,9 miljard euro extra wil uittrekken aan 'overige uitgaven'. Daaronder valt een compensatiefonds in verband met de verhoogde gaswinning in Groningen.

WERK EN GELD

DENK wil dat bonussen evenreding onder werknemers worden uitgekeerd, en is voor een extra werkgeversheffing van 16% op het gedeelte van salarissen. De partij wil ook een uitbreiding van het betaald zorgverlof van 12 weken met 70% van het loon, en een uitbreiding van het vaderschapsverlof met 8 dagen. Startende ondernemers krijgen een voucher van 750 euro. Loondoor betaling bij ziekte voor ondernemers met minder dan 10 personeelsleden, moet gecollectiviseerd worden.
De partij is voor het invoeren van een verplichtinge verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zzp'ers. Ook moet sparen voor een eigen pensioen aantrekkelijker worden.
'We zijn voor een vermogenrendementsbelasting waarbij wij vermogen tussen €25.000 en €50.000 vijf procent minder belasten en wij vermogen boven de miljoen tien procent méér belasten. Ook een rentevrije hypotheek wordt aftrekbaar van de belasting.'
'DENK is voor een verhoging van de kinderbijslag, tot 75.000 euro. Vóór gratis fietsen voor kinderen in armoede en verhoging van de kinderopvangtoeslag.' De partij is ook voor het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65.

GEZONDHEIDSZORG

'We willen meer samenwerking in de eerstelijnszorg door lokale gezondheidscentra stimuleren. We zijn ook voor het verplaatsen van de specialistische zorg naar de eerstelijnszorg, met de bijbehorende compensatie voor de behandeling.'
'DENK is voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. De overheid moet prijs- en volume-afspraken maken voor dure geneesmiddelen. We zijn voor een Nationaal Preventiefonds voor het bevorderen van een gezonde levensstijl.'
'Er moet een wettelijk minimum komen van twee gekwalificeerde zorgverleners per acht mensen in een verpleeghuis. Er moeten meer bedden komen in de ggz en we zijn voor het compenseren van de Nationale Politie vanwege verwarde personen.'

ASIELBELEID

'We zijn voor het korten van de wettelijke termijn waarna een persoon in een asielprocedure kan werken en studeren.
'Integratie wordt vervangen door wederzijdse acceptatie. We zijn voor het invoeren van een Minister van Wederzijdse Acceptatie. Ook zijn we voor een Nationale Dag van het Staatsburgerschap als nationale feestdag.'

LANDBOUW EN NATUUR

'We ondersteunen bewonersinitiatieven die wijker groenen maken. Er komt een wettelijke groen- en speelruimte norm. We willen stimuleren dat bedrijven afspraken maken met liefdadigheidsinstellingen over voedseloverschotten.'
'We zijn voor het stimuleren van kleinschaligere landbouw. We zijn voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland. Op termijn moet 20 procent van ons Noordzeegebied ingericht als zeereservaat. Nederland moet koploper worden op het gebied van groene innovatie.'

ONDERWIJS

'We zijn voor een quotumregeling voor stageplaatsen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers. Vóór meer talen binnen het vroege talenonderwijs en vóór het aanbieden van keuzevakken als Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch. MBO-docenten moeten jaarlijks verplicht op praktijkstage zodat ze contact houden met de praktijk. We zijn ook voor programmeren op de basisschool. We zijn voor een maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.'
DENK wil het leenstelsel afschaffen en wil een inkomensafhankelijke basisbeurs. 'Vóór het kunnen volgen van een tweede masteropleiding voor het wettelijk collegegeld en voor inkomensafhankelijke gratis schoolboeken.'
De partij is ook voor meer brede brugklassen, meer geld voor onderwijsachterstand en het aanbieden van voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijke en imams.

VEILIGHEID

'Een toegespitst leger dat alleen gericht is op verdediging, vrede en wederopbouw. Voor het oprichter van een Ministerie van Vrede en Wederopbouw in plaats van Defensie. Om etnisch profileren tegen te gaan, zijn we voor een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren.'
'Op kindermisbruik moet de straf chemische castratie in combinatie met behandeling staan. Taakstraffen mogen niet mogelijk zijn bij het bezit van kinderporno.'
'Burgers krijgen 20% zeggenschap over de inzet van politiecapaciteit. Ook moet er een app komen waarbij intimidatie gemeld kan worden, wat kan leiden tot handhaving in gebieden. Ook moet er een Actieplan Integratie Aanpak Extreemrechts Geweldig komen.'
VERDER:
'DENK is tegen de sluiting van rechtbanken.'