Burgemeester Loppersum vraagt opheldering over toename bevingen

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd met spoed te onderzoeken waarom het aantal bevingen toeneemt.
Rodenboog reageerde daarmee op het nieuws dat na een rustige periode er in februari meer bevingen zijn geweest in de omgeving van Loppersum. Het gaat om zes bevingen tussen de 1.2 en 1.6 op de Schaal van Richter.

Lagere productie

'Het is bijzonder dat ze zijn toegenomen, terwijl de gaswinning in de omgeving is afgenomen', zegt de burgemeester.
Rodenboog pleit nogmaals voor het verlagen van de gasproductie. 'Als blijkt dat die 24 miljard niet voldoende is om het Groninger veld rustig te krijgen, blijven wij zeggen dat de productie verder naar beneden moet.'
Het SodM heeft volgens Rodenboog aangegeven dat de NAM uitzoekt wat de oorzaak is.