Leeft de lokale politiek? 'In Oldambt wel!'

© Henk Marks
In hoeverre leeft de lokale politiek nog? De stoeltjes op de publieke tribune zijn zelden allemaal bezet. Toch blijkt er in Oldambt animo voor een cursus lokale politiek.
In een week tijd hebben zich dertig mensen aangemeld. De cursus zit daarmee meteen vol. Sterker nog, er is zelfs een wachtlijst.
Tot genoegen van burgemeester Pieter Smit en raadsgriffier Pieter Norder. 'Het leeft in Oldambt', zegt Norder. 'Dat kun je wel stellen. Het doel is dat deze dertig mensen straks lid worden van een politieke partij waar zij achter staan.'

'Gemeenteraad steeds belangrijker'

Volgens Pieter Smit is de gemeenteraad een steeds belangrijker orgaan geworden. 'Kijk naar wat er de laatste jaren allemaal bij is gekomen', zegt hij. 'Kijk naar de toepassing van de jeugdwet, de uitvoering van de Wmo en ga zo maar door.'
'Het is niet niets waar je over praat', aldus Norder. 'De gemeente Oldambt heeft een begroting van ongeveer 150 miljoen euro.'

Eerste cursus meteen vol

De eerste cursus zit dus al meteen vol. Mochten er nog meer aanmeldingen komen, dan gaan Smit en Norder uit van een tweede cursus. 'En anders nog een derde, vierde en vijfde!'