Advocaat: 'Dit is een grote doorbraak'

Advocaat Pieter Huitema spreekt van een grote 'doorbraak'. Woensdag besliste de rechter dat de NAM ook aansprakelijk is voor de immateriële schade van de inwoners van het aardbevingsgebied.
Huitema vertegenwoordigde 127 gedupeerden die de zaak aanspanden tegen de NAM en de Staat.

Grote doorbraak

'Mensen zijn aangetast in hun woongenot, sommigen hebben psychische klachten. Dat wordt nu erkend. En wat ook belangrijk is: Aantasting van woongenot leidt nu ook tot een materiële vergoeding, oftewel de hypotheekrente die ze betaald hebben in die periode kunnen ze terugvorderen. Dit is echt een grote doorbraak', aldus Huitema.

Claimen

'Mensen kunnen gaan claimen', concludeert de advocaat. De hoogte van de vergoeding moet bepaald worden in aparte procedure. Dat kan overigens nog lang duren, eventueel kan de NAM in hoger beroep. Huitema is desondanks van plan om zo snel mogelijk de eerste claims in te dienen.
Een tweede doorbraak was volgens Huitema dat de rechter ook vond dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tussen januari 2013 en 2015 en dus ook aansprakelijk is voor de schade van toen. De Staat verzuimde na de zware beving bij Huizingen om de gaswinning terug te schroeven.