Hier ging het geld van de gaswinning naartoe

© Omroep Brabant
De aardgasbaten uit onze provincie zijn in de loop der jaren besteed aan diverse grote projecten. Wij zetten ze voor je op een rijtje.
De opbrengsten van het gas worden geschat op ongeveer 250 miljard euro. Maar waar is dat geld aan besteed?
Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld.

Holst Centre: 40 miljoen


In 2006 investeerde de Rijksoverheid 40 miljoen in het Holst Centre. Een innovatie centrum voor technologie. Er worden bijvoorbeeld sensoren en flexibile electronica gemaakt.

Foto: Omroep Brabant

Betuweroute: 4,7 miljard


De Betuweroute is een 160 kilometer lange Nederlandse goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar.
De lijn behoort tot de zogenaamde grote infrastructurele projecten en is daarvan met zijn totale kostenpost van € 4,7 miljard veruit het grootste en duurste project dat de Nederlandse overheid ooit heeft ontwikkeld.
Aan de aangekondigde uitbreiding van het aansluitende Duitse spoorwegnet, die volgens de oorspronkelijke planning in 2003 gereed had moeten zijn, is uiteindelijk in 2016 begonnen.

Foto: Flickr/Nicky Boogaard

Bereikbaarheidsoffensief Randstad: 444,8 miljoen


Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) uit 2000 had als doel om samen met de andere overheden en marktpartijen de Randstad beter bereikbaar te maken. Om die bereikbaarheid te verbeteren, investeert het Rijk in infrastructuur voor het hoofdwegennet en in het openbaar vervoer. Voorbeelden hiervan zijn: een betere benutting van de A12 ten westen en oosten van Utrecht, de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, de A2 tussen Utrecht en Deil en voor het openbaar vervoer in Randstadspoor, de OV-terminal op Utrecht CS en structuurwijzigingen in het HOV-netwerk. Er zijn ook regionale mobiliteitsfondsen ingesteld, waarmee de vier randstadregio's binnen bepaalde grenzen een eigen beleid mochten voeren.

Foto: Flickr/reeser

Beelden voor de Toekomst: 132 miljoen


Het project Beelden voor de Toekomst heeft tussen 2007 en 2015 meer dan 90.000 uur video, 20.000 uur film, zo'n 100.000 uur audio en 2,5 miljoen foto's geconserveerd en gedigitaliseerd.
Om de projectdoelstellingen te kunnen realiseren waren op tal van gebieden innovaties nodig. Zo werden nieuwe restauratie-, digitaliserings- en opslagtechnieken ontwikkeld.
Tegelijkertijd is gewerkt aan vernieuwende manieren van metadatering en contextualisering, en het ontwikkelen van nieuwe platforms en diensten om het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk te maken in talloze toepassingen waaronder lesmateriaal, Wikipedia, apps en diensten voor de creatieve industrie.
Foto: Youtube/NLKennisland

A2-tunnel Maastricht, investering uit aardgasbaten: 70 miljoen


Het is een verademing voor iedereen die jarenlang op weg naar vakantie in Zuid-Frankrijk de file is ingereden voor die vermaledijde zes stoplichten in Maastricht: een ritje door de nieuwe A2-tunnel.
De onderste twee tunnelbuizen (2,3 kilometer lang) zijn voor het doorgaande verkeer tussen Eindhoven en Luik; de bovenste twee buizen (1,9 kilometer) voor het lokale en regionale verkeer.
De Koning Willem-Alexandertunnel, die inclusief alle aansluitende wegen 850 miljoen euro heeft gekost, is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. De bouw is klaar, op enkele aansluitende wegen na.
Foto: L1

Ontwikkeling Zuidas Amsterdam: 406 miljoen


De Zuidas is een zakendistrict in ontwikkeling in Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De Zuidas ligt aan weerszijden van de Ringweg-Zuid (A10) tussen de rivieren Amstel en Schinkel in het stadsdeel Zuid. In het midden bevindt zich Station Zuid.
Het is het grootste van de zes 'Nieuwe Sleutelprojecten' van de Nederlandse Rijksoverheid. Het hele project beslaat 225 hectare grond. De Zuidas is in het buitenland ook wel bekend als de 'Financial Mile'.
Foto: Flickr/EDronkert

Kenniswijk Eindhoven: 45,4 miljoen


Kenniswijk was een meerjarig experiment voor breedband internet in een wijk te Eindhoven. Het idee was dat hiermee ervaring kon worden gedaan met de aanleg van breedband en een nationale proeftuin ontstond voor nieuwe diensten via internet.
In juni 2001 ging de Kenniswijk-portal online. Het project is oktober 2005 gestopt. In die tijd is er voor 47.500 huishoudens breedband aangelegd en zijn er 116 diensten getest.
Foto: Flickr/SeanMacEntee

Vier HSL-stations: 5,3 miljard


De Hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen, bestaande uit de HSL-Zuid in Nederland en de HSL 4 in België, is de voor hoge snelheden geschikte spoorlijn die Schiphol met Antwerpen verbindt via Rotterdam, met een aftakking naar Breda.
De lijn is tussen 2000 en 2006 aangelegd en het eerste deel tussen Antwerpen en Noorderkempen werd op 15 juni 2009 geopend. De spoorlijn is onderdeel van de internationale verbinding Parijs-Amsterdam.
Foto: FPS/Jos Schuurman

Hubertustunnel: 27,4 miljoen


De Hubertustunnel is een tunnel voor doorgaand verkeer in het noorden van Den Haag. Hij maakt deel uit van de Noordelijke Randweg Haagse Regio en de Ring Den Haag.
De tunnel sluit aan de zuidelijke kant aan op het Hubertusviaduct en aan de noordelijke kant op de provinciale weg N440 en loopt onder het Hubertusduin, gelegen in het Sint Hubertuspark, door.
Foto: Flickr/FaceMePLS

Oosterscheldekering: 3,5 miljard


De bouw van de nieuwe stormvloedkering begint in april 1976. Het project blijkt uiteindelijk zes keer zo duur te zijn als de oorspronkelijk geplande afsluiting van de Oosterschelde. De stormvloedkering wordt op 4 oktober 1986 officieel geopend door prinses Beatrix.
De Oosterscheldekering is het beroemdste Deltawerk. Nooit eerder werd waar ook ter wereld zo'n constructie gebouwd waarmee bij dreigend gevaarlijk hoogwater een zeearm wordt afgesloten. Met één druk op de knop kunnen 62 schuiven worden neergelaten.
Foto: Flickr/Paul Wilkinson

En dan waren er ook nog deze projecten

- Topinstituut Farma: 137 miljoen
- Ontsluiting Colmschate-Noord, Deventer: 11,3 miljoen
- Gigaport, investering uit aardgasbaten: 64 miljoen
- ICT in het onderwijs: 487 miljoen
- Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie: 993 miljoen
- Vernieuwingsprogramma vmbo: 283 miljoen
- Sleutelprojecten HS: 1 miljard
- Kennis voor Klimaat: 50 miljoen
- Versterking Kennisinfrastructuur (Bsik): 802 miljoen