Provincie: 'Arriva controleert nog altijd niet voldoende in trein'

© RTV Noord/Wiebe Klijnstra
Vervoersbedrijf Arriva controleert nog altijd niet genoeg in de trein. Tot die conclusie komt gedeputeerde Fleur Gräper na bestudering van de cijfers over de jaren 2015 en 2016.
Arriva heeft weliswaar verbetering getoond ten opzichte van het jaar 2014, maar dat is nog niet voldoende. 'En dat zal financiële consequenties hebben voor Arriva', zegt Gräper.
'Bij de uitvoering van het programma Sociale Veiligheid heeft de provincie een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Een deel van de subsidie zullen we terugvorderen.'

'Het is nu aan Arriva'

Gräper verwacht dat Arriva voor 2017 wel positieve cijfers kan overhandigen. 'Arriva heeft kenbaar gemaakt extra stewards in te zetten. Onze verwachtingen zijn dus positief. Maar het is nu aan Arriva.'

Lees ook: