Instellingen

'Schotse hooglanders verdwijnen door mestwet'

© RTV Noord/Steven Radersma
Schotse Hooglanders, limousin-koeien, galloway-runderen en andere ecologische grazers dreigen uit Groningse natuurgebieden te verdwijnen door de nieuwe fosfaatregels die per 2018 ingaan.

Dat zeggen vleesveehouders die zich grote zorgen maken over hun toekomst. Zij willen de Staat voor de rechter dagen als de regels onverkort van kracht worden.

Fosfaat

Nederland produceert veel meer mest dan volgens de Europese richtlijn mag. Om de hoeveelheid mest -en dus ook fosfaat- terug te dringen moeten veehouders fors inkrimpen, of extra fosfaatrechten zien te kopen.

Voldoende grond

Dat geldt voor melkveehouders én vleesveehouders. Die laatste zijn daar boos over, omdat ze veel minder mest produceren dan boeren met melkvee. Bovendien voldoen de meeste van hen al aan de Europese richtlijn, omdat ze genoeg grond hebben om de mest uit te rijden, in tegenstelling tot veel melkveehouders.

Peildatum

Toch mogen de vleesveehouders, net als boeren met melkvee, straks niet meer dieren hebben dan dat ze op de peildatum van 2 juli 2015 hadden. Voor alles wat ze meer hebben moeten fosfaatrechten worden gekocht.

Boventallig

Dat is een probleem voor melkveehouders die de afgelopen twee jaar hebben uitgebreid, maar zeker ook voor vleeveehouders. Zij moeten rechten kopen voor hun boventallig jongvee, terwijl met dat vee weinig kan worden verdiend.

Melkveeprobleem

'Wat een melkveeprobleem was, daar worden wij nu ook de dupe van', zegt vleesveehouder Sytze van der Goot uit Eelde. Hij houdt 200 Schotse hooglanders en limousin-koeien in natuurgebied de Onlanden, vlak onder de stad Groningen.

Leegloop

'Als ik fosfaatrechten zou moeten kopen voor deze dieren, om ze hier te houden, dan kan dat niet. Dat loopt een natuurgebied als deze, dat echt gemaakt is voor dit soort dieren, gewoon leeg.'

'Complete verrassing'

'Ik ben er ziek van', zegt zijn collega Jan Arends uit Noordlaren. Hij heeft 400 limousin-koeien die hij laat grazen rond het Zuidlaardermeer. 'Het kwam als een complete verrassing. We zijn nooit gewaarschuwd, nooit een brief gehad en zo ineens hebben we een heel groot probleem wat ik voor die tijd niet had.'
Juridische stappen
Van der Goot, Arends en een groot aantal andere vleesveehouders laten het er niet bij zitten. Donderdagavond komen ze bij elkaar in Nijkerk om juridische stappen tegen de Staat voor te bereiden.

Lees ook:
- Brussel stemt in met Nederlands fosfaatplan
- Akkoord in melkveesector over mestcrisis