Voorstel: Stadjers gaan per vuilniszak betalen

Het gemeentebestuur van Groningen wil vanaf 2020 Diftar invoeren.
Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven', waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Bij grotere hoeveelheden betaalt de burger meer.

Stimulans

De burgemeester en wethouders van Groningen zien Diftar als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren en om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Uitzonderingen

Mensen die minder mogelijkheden hebben om zelf hun afval te scheiden of weg te brengen, zoals ouderen en gehandicapten, krijgen hulp van Humanitas. Ook wil het college gratis extra faciliteiten beschikbaar stellen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap veel meer afval produceren dan gemiddeld.

Randvoorwaarden

De komende twee jaar wil de gemeente eerst alle voorwaarden en faciliteiten op orde brengen om Diftar te kunnen invoeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de administratieve processen en de voorzieningen, zodat iedereen dicht bij huis het afval gescheiden kan aanbieden. Ongeveer 90 tot 95 procent van alle huishoudens in de stad is al 'Diftarproof'.

Proef

In 2019 wordt een jaar lang proefgedraaid met Diftar. Inwoners krijgen in dat jaar ook proefberekeningen thuis, zodat ze kunnen zien wat de invoering van Diftar in de praktijk betekent.
De gemeenteraad buigt zich op 29 maart over de invoering van Diftar.

Lees ook: